Doručak s hrvatskih farmi u Zadru

U Zadru je danas organiziran Doručak  s hrvatskih farmi u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske poljoprivredne agencije.
"Hrvatski su proizvodi ekstra kvalitete, zdravstveno su sigurni i najpovoljniji kada usporedimo cijenu i kvalitetu proizvoda", rekao je jutros ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u Zadru otvarajući "Doručak s hrvatskih farmi".

Na već tradicionalnoj manifestaciji koja je održana diljem Lijepe naše,  ponuđeni su  domaći poljoprivredni proizvodi s oznakama Mlijeko hrvatskih farmi, Meso hrvatskih farmi, Med iz Lijepe naše, Jaja hrvatskih farmi i Kruh hrvatskih polja, te proizvodi specifični za Zadarsku županiju.
„Hrvatska ima definitivno najbolju hranu na svijetu. Najbolja riba je ova ulovljena u Jadranskom moru. Najbolji med je onaj koji je došao iz Dalmatinske zagore, Slavonije ili iz Gorskog kotara. I definitivno najbolja jaja i meso su proizvedeni u Hrvatskoj. Ja samo želim da naši građani kupuju hrvatske proizvode i da postanu svjesni da svakom kupovinom hrvatskog poljoprivrednog proizvoda direktno potiču rast i razvoj hrvatske poljoprivrede, izjavio je ministar Tolušić na  zadarskom "Doručku s hrvatskih farmi"
Župan Stipe Zrilić  je podsjetio da smo lani imali više od 11 i pol milijuna turističkih noćenja što znači da smo imali i  toliko turističkih obroka. Spomenuo je i činjenicu da Zadarska županija kroz razne poticaje i aktivnosti već godinama pokušava  potaknuti naše poljoprivredne proizvođače na još bolji i kvalitetniji rad. „Sufinancirali smo sadni materijal, premije osiguranja, edukaciju za poljoprivrednike, također i kamate za poslovne kredite, a sada dajemo potpore temeljem Programa ruralnog razvoja.“, rekao je župan i dodao da Zadarska županija radi na  uspostavi Centra kompetencija za preradu ribe i voća Plavo-zelenog centra koji bi trebao djelovati kao regionalni centar i predstavljati poveznicu između javnog sektora, gospodarskog sektora i znanstvenih institucija s ciljem povećanju konkurentnosti prehrambeno prerađivačkog sektora na nacionalnom i međunarodnim tržištima.
„Također, radimo na uspostavi Poljoprivredno edukacijskog  centra u Zemuniku koji će pokazati kako se može baviti poljoprivredom na jedan moderan način. Imamo svoju Poljoprivrednu školu, a imali smo namjeru u Zemuniku napraviti i modernu poljoprivrednu školu.“, istaknuo je župan.
Ravnatelj HPA Zdravko Barać  predstavio je sustav dobrovoljnog označavanja mlijeka, mesa, jaja, meda, kruha i brašna oznakama Mlijeko hrvatskih farmi, Meso hrvatskih farmi, Jaja hrvatskih farmi, Med iz Lijepe naše, Brašno i Kruh hrvatskih polja.

>