Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Služba ureda župana

Služba ureda župana

Služba ureda župana

Služba ureda župana je služba koja obavlja poslove odnosa s javnošću, protokolarna i prigodna primanja; poslove suradnje s državnim tijelima, jedinicama samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe župana i zamjenike župana i predsjednika Županijske skupštine, poslove promidžbe Županije; poslove suradnje Županije s drugim jedinicama samouprave i organizacijama u inozemstvu; administrativne i pomoćne poslove za župana i zamjenike župana; vodi postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Novosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA