Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Program kreditiranja obiteljskog smještaja „Welcome“

Posted On Ponedjeljak, 15 listopada 2018 09:31

 

PROGRAM KREDITIRANJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA „WELCOME“ NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

Zadarska županija, odnosno Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU procese, u cilju unapređenja usluga i podizanja kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije, provodi  Program kreditiranja obiteljskog smještaja „Welcome“.

Naime, projekt Označavanja kvalitete (Labelling) u obiteljskom smještaju pod komercijalnim imenom „WELCOME“ pokrenula je 2015. godine Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica, a Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije, (na svojoj 8. sjednici od 30. listopada 2015. godine), donio je Pravilnik označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju.

Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja te nadopuna postojećeg sustava kategorizacije.

U sklopu Projekta povodi se više razina aktivnosti usmjerenih na sljedeće segmente: edukacija; standardizacija, marketinško oblikovanje, certificiranje te dodjela oznaka pripadajućih podbrendova: City/Rural/Family/Bike Magic kao i promidžba putem službenih internetskih stranica, turističkih sajmova ili prezentacija i tiskanih materijala.

Više o uvjetima i načinu provođenja samog „Welcome“ projekta, može se pronaći na mrežnoj stranici Turističke zajednice Zadarske županije:

http://www.zadar.hr/wp-content/uploads/2015/03/projekt-oznacavanja-kvalitete-u-obiteljskom-smjestaju.pdf;

te o pripadajućim podbrendovima koji predviđaju razmatranje specifičnih kandidatura kao dodatak osnovnoj „Welcome“ oznaci:

http://www.zadar.hr/wp-content/uploads/2016/03/welcome-podbrandovi_2017.pdf

Cilj županijskog Programa kreditiranja „Welcome“ je realizacija investicijskih projekata u turističkoj djelatnosti obiteljskog smještaja na području Zadarske županije sa svrhom: povećanja kategorizacija smještajnih kapaciteta, podizanja razine usluge, jačanja vidljivosti segmenta obiteljskog smještaja, poticanja specijalizacije prema različitim ciljnim skupinama, stvaranja značajne strateške prednosti te stvaranja preduvjeta za produženje sezone.

U provođenju ovog Programa kreditiranja, partneri su Zadarska županija kao provoditelj Programa, TZ Zadarske županije kao provoditelj označavanja kvalitete i poslovne banke kao davatelji kredita.

Korisnici kredita, po ovom Programu, mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu registrirani u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Iznajmljivači) sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14, 89/14 i 152/14) i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine broj 88/07, 58/08, 45/09 i 78/14), koji posjeduju Rješenje Ureda državne uprave nadležnog za izdavanje Rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i da odobrena sredstva u 100%-tnom iznosu namjeravaju uložiti u vlastite smještajne kapacitete na području Zadarske županije.

Nadalje, korisnici kredita mogu biti isključivo iznajmljivači koji već imaju oznaku kvalitete „Welcome“ te žele poboljšati kvalitetu svog smještaja i iznajmljivači koji su temeljem raspisanog Javnog poziva za dodjelu oznake kvalitete podnijeli zahtjev za dodjelu oznake kvalitete „Welcome“, a koji trenutno ne ispunjavaju uvjete koji se odnose na uređenost okoliša, interijer, ili uvjete za podbrendove, a žele napraviti ulaganja i time ispuniti uvjete.

Prednost prilikom odobravanja kredita imaju Iznajmljivači koji već imaju oznaku kvalitete „Welcome“ i žele stvoriti uvjete za dobivanje pripadajućeg podbrenda „Welcome“:

  • „Rural“ – Označava boravak u obnovljenim tradicionalnim kamenim kućama za odmor u seoskom okruženju s dodatnim uslugama/vrijednošću;
  • „City“ – Označava boravak u smještajnim objektima u staroj gradskoj jezgri grada Zadra;
  • „Family“ - Odnosi se na smještaj u objektima orijentiranim na segment obitelji s djecom do 12 godina i
  • „Bike“ ­odnosi se na smještaj u objektima orijentiranim na segement gostiju s biciklom).

Sukladno navedenom, kreditna sredstva se odobravaju isključivo za uređenje, modernizaciju (podizanje kvalitete objekta), nabavu opreme u svrhu poboljšanja ili proširenja ponude usluga, točnije:

  • ispunjavanje uvjeta prema Pravilniku označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju, Članak VII., točke 2. i 3. kriterija;
  • za proširenje ponude pružanje usluga po pripadajućim podbrendovima oznake kvalitete „Welcome“ („Rural“, „City“, „Family“, „Bike“), kao i ostalih standarda posebne ponude koje provodi TZ Zadarske županije.

Kreditni potencijal je 10.000.000,00 kuna pri čemu je najniži iznos kreditnih sredstava  30.000,00 kuna, a najviši pojedinačni iznos kreditnih sredstava 150.000,00 kuna.

Rok otplate kredita je do 5 godina s počekom od jedne godine (koja nije uključena u rok otplate), a dinamika otplate je u dogovoru s bankom. Rok iskorištenja kreditnih sredstava je do 12. mjeseci.

Kamatna stopa na kredit biti će do najviše 5,0% godišnje, fiksno, za cijelo razdoblje otplate kredita, pri čemu će Zadarska županija subvencionirati kamatu na odobrene kredite s 4 postotna poena za ulaganja na području otoka Zadarske županije (osim otoka Vira i Paga) i ruralna područja (naselja Zadarske županije koja nemaju izlaz na more), tako da kamata za krajnje korisnike iznosi 1% godišnje. Za preostala područja Zadarske županije, Županija subvencionira kamatu s 3 postotna poena tako da kamata za krajnjeg korisnika može iznositi najviše 2% godišnje.

Prijavitelj - korisnik subvencije mora biti državljanin RH i imati prebivalište u Zadarskoj županiji te gubi pravo na subvenciju u slučaju nenamjenskog trošenja odobrenih sredstava.

Sredstva se doznačuju bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluge za Privatnog iznajmljivača (korisnika kredita) temeljem ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 80% te isplatom Korisniku kredita na transakcijski račun do najviše 20% iznosa odobrenog kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita.

Iznajmljivač ne mora biti deponent odabrane poslovne banke prije podnošenja zahtjeva, a naknada banci dogovorena je do najviše 1% jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita. Sve financijske odrednice između Banke i Iznajmljivača (korisnika kredita) vežu se uz kunu.

Radi povećanja kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja, a što je jedan od osnovnih preduvjeta za produljenje sezone, Zadarska županija je odlučila pokrenuti Program kreditiranja obiteljskog smještaja „Welcome“ na području Zadarske županije.

WELCOME animacijsko pismo

pod Javni poziv- Welcome objavljen 10. listopada  2018. godine.

 

 

Pročitano 2680 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA