Upravni odjel za razvoj i europske procese - O nama

Upravni odjel za razvoj i europske procese obavlja administrativne, upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj i strateško planiranje te provodi nadzor nad realizacijom istih, sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata na nacionalnoj i NUTS 2 razini, te sudjeluje u radu razvojnih partnerskih vijeća na svim razinama, priprema i provodi projekte u okviru EU programa i fondova, sudjeluje u podizanju kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika za sudjelovanje u predpristupnim i pristupnim procesima, prati rad Razvojne agencije Zadarske županije i sudjeluje u njenom radu, poslove usklađivanja i provođenja legislacijskih regulacijskih akata na području zaštite i spašavanja.


 

ODSJEK ZA RAZVOJ 

ODSJEK ZA EUROPSKE PROCESE 

ODSJEK ZA ZAŠTITU

>