Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Zadarske županije, kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te prati rad javnih ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija.
 

B. Petranovića 8, 23 000 Zadar
Tel.: 023/350 356
Fax.: 023/350 355

 

Pročelnik:
Olivio Meštrović, dipl.inž.geod.
tel: 023 350-356
e-mail: olivio.mestrovic@zadarska-zupanija.hr

Pomoćnik pročelnika    
Josip Matić, dipl.iur.     
tel: 023 350-351                                  
josip.matic@zadarska-zupanija.hr

Pomoćnik pročelnika    
Zvonimir Dorkin, prof.
tel: 023 350-357
zvonimir.dorkin@zadarska-zupanija.hr

Savjetnik za zaštitu okoliša i prirode
Milan Miočić Stošić, dipl.inž.el., dipl.soc.     
tel: 023 350-389
milan.miocic.stosic@zadarska-zupanija.hr

Savjetnica za zaštitu okoliša i prirode
Mateja Palunčić, dipl.inž.preh.teh.    
tel: 023 350-380
mateja.paluncic@zadarska-zupanija.hr

Savjetnica za zaštitu okoliša i prirode
Helen Bošković Begić, prof.
tel: 023 350-356
faks: 023 350-355
helen.boskovic.begic@zadarska-zupanija.hr

Viša stručna suradnica za zaštitu okoliša i prirode
Antonela Zrilić-Vulić, mag. ing. kraj. arh.    
tel: 023 350-388
prostorno-mateja@zadarska-zupanija.hr

- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Izvješće o stanju okoliša i Program zaštite okoliša Zadarske županije
- Plan gospodarenja otpadom Zadarske županije
- Program praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije
- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Zadarske županije
- Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije
- Dozvole za gospodarenje otpadom
>