Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave Zadarske županije

Odjel obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na: gospodarstvo, poslove u svezi obavljanja djelatnosti obrta, ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu, djelatnost trgovine, cestovni promet, poljoprivredu, šumarstvo i šume, poslove uspostavljanja i vođenja upisnika dobavljača božićnih drvaca, prostorno uređenje, gospodarenje otpadom, imovinskopravne poslove, povrati oduzete imovine, naknade za deposedirano i eksproprirano zemljište, dopuna agrarnih odluka, obnovu i stambeno zbrinjavanje, poslove utvrđivanje ispunjavanja prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru, poslove utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje kazališta, poslove osobnih stanja građana i sklapanja braka, sklapanje životnog partnerstva, određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije, vođenje evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave, konvalidaciju akata izdanih u predmetima upravne naravi, državne matice, evidenciju o hrvatskom državljanstvu i registar životnog partnerstva, registar birača, registar udruga, stranih udruga, poslove upisa u registar zaklada i registar stranih zaklada te vođenja registra zaklada i registra stranih zaklada, utvrđivanje razloga za prestanak zadruga, pružanje pravne pomoći, poslove izvlaštenja, poslove iz područja društvenih djelatnosti vezane uz pravni položaj, status i ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ostvarivanja prava vojnih i civilnih invalida rata, pravo na pravnu pomoć (primarnu) za ostvarivanje prava iz Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, prava prognanika i izbjeglica, pogrebničke djelatnosti, zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba, sportske djelatnosti, poslove socijalne skrbi, prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, poslove rada odnosno ugovore o radu pomoraca i osoba zaposlenih na pomorskim plovilima, evidenciju kolektivnih ugovora, ovjeru knjiga narkotika, djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, obrazovanje odraslih i tehničku kulturu.

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20Poslovi iz djelokruga rada Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave te poslovi uredskog poslovanja za djelokrug rada Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave, obavljaju se u sjedištu Zadarske Županije u Zadru i u:

 

  • gradu Benkovcu za područje grada Benkovca te općina Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci,
  • gradu Biogradu na Moru za područje grada Biograda na Moru te općina Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov i Tkon,
  • Gračacu za područje općine Gračac,
  • gradu Obrovcu za područje grada Obrovca te općine Jasenice,
  • gradu Pagu za područje grada Paga te općina Povljana i Kolan.

 

Novosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA