Upravni odjel za more i turizam


Upravni odjel za more i turizam obavlja upravne i stručne poslove u području turizma, pomorstva, pomorskog dobra, marikulture i morskih luka, provodi postupke davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provodi postupke utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja, provodi postupke utvrđivanja visine naknade koju plaćaju vlasnici brodica i jahti za upotrebu pomorskog dobra, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru te prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave.


Adresa:
Liburnska obala 6/3
23000 Zadar


PROČELNIK
Krešimir Laštro, dipl.iur.     
tel: 023/350-353
faks: 023/350-333
e-mail: pomorstvo-lastro@zadarska-zupanija.hr


POMOĆNICA PROČELNIKA
mr.sc. Ljiljana Peričin
tel: 023/350-332
faks: 023/350-333
e-mail: pericin@zadarska-zupanija.hr


VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA TURIZAM
Sanja Bubičić, mag.turism.cult.
tel: 023/350-425
faks: 023/350-333
e-mail: bubicic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA POMORSTVO
Petra Perica, dipl.iur.
tel: 023/350-330
e-mail: petra.perica@zadarska-zupanija.hr


>