Ured župana

Ured župana je služba koja obavlja poslove odnosa s javnošću, protokolarna i prigodna primanja; poslove suradnje s državnim tijelima, jedinicama samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe župana i zamjenike župana; poslove promidžbe Županije; poslove suradnje Županije s drugim jedinicama samouprave i organizacijama u inozemstvu; administrativne i pomoćne poslove za župana i zamjenike župana; vodi postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama.


KONTAKTI:

Župan:
    
Stipe Zrilić, mag. iur.


Tajnica:
Sanja Jadrijev
tel: 023 350-401
faks: 023 250 356
sanja-jadrijev@zadarska-zupanija.hr


Zamjenici župana:     

Božidar Longin, dipl. ing.
zamjenik-longin@zadarska-zupanija.hr
Tajnica:
Danijela Katalinić
tel: 023 350-408
faks: 023 350-324

Rudolf Dvorski
zamjenik-dvorski@zadarska-zupanija.hr
Tajnica:
Lilika Barčot Stamać
tel: 023 350-409
faks: 023 350-416


Pročelnica
Marina Dujmović Vuković, dipl. iur.
tel. 023 350-402
marina.dujmovic@zadarska-zupanija.hr
ured-zupana@zadarska-zupanija.hr


Odsjek za međunarodnu suradnju i administrativne poslove
Pomoćnica pročelnice
Daniela Nižić, prof.   
tel: 023 350-411
daniela.nizic@zadarska-zupanija.hr


Vozač
Roko Žilić
Domaćica
Nada Čavić


Odsjek za odnose s javnošću
Pomoćnica pročelnice
Vlatka Vučić-Marasović, prof.
tel. 023 350-331
informiranje@zadarska-zupanija.hr


Odsjek za suradnju i pomoćne poslove
Pomoćnica pročelnice
Renata Kapitanović, prof.
tel: 023 350-370
renata.kapitanovic@zadarska-zupanija.hr

>