Završena savjetovanja

Nacrt prijedloga proračuna za 2017. Godinu i projekcija za 2018 . i 2019. Godinu
(početak savjetovanja: 26. listopada 2016. godine; završetak savjetovanja: 15. studenog 2016. godine)

Prilozi:

- Upute za izradu Prijedloga proračuna i financijskog plana UO, prorač. i izvanpror. korisnika ZŽ za 2017-2019
- Nacrt prijedloga prihoda Zadarske županije za 2017.
- Nacrt prijedloga rashoda Zadarske županije za 2017. -2019.
- Izvješće o provedenom savjetovanju


 

Nacrt prijedloga Proračuna Zadarske županije za 2016.-2018. godine.
(početak savjetovanja: 27. listopada 2015. do 27. Studenog 2015)

- Nacrt prijedloga prihoda
- Nacrt prijedloga rashoda
- Upute za izradu proračuna
- Izvješće o provedenom savjetovanju


Nacrt prijedloga Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije
(početak savjetovanja 23.10 2015 , završetak 23.11.2015)

- Nacrt prijedloga Odluke
- Obrazloženje donošenja Odluke
- Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
- Izvješće o provedenom savjetovanju

 

 

 

>