Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Sukladno članku 40. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članku 27. stavak 3. točka 3. Statuta Zadarske Županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 5/20, 5/21), župan Zadarske županije je utvrdio Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2023. godinu s prijedlogom projekcija za 2024. i 2025. godinu, i podnosi ga Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, a temeljem Nacrta prijedloga proračuna Zadarske županije za 2023. godinu s prijedlogom projekcija za 2024. i 2025. godinu koji je izradio Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije.

 

Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2023. godinu s prijedlogom projekcija za 2024. i 2025. godinu, s obrazloženjem pogledajte OVDJE.

Objavljeno: 15. studenog 2022. godine

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA