Image

Zašto izložba?

Izložba Maritimna kultura zadarskog kraja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti nastala je u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Zavoda za povijesne znanosti u Zadru i Zadarske županije - Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet i suradnji sa Odjelom za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru kao dio istoimenog znanstveno- stručnog skupa.

Zbog svoga prirodnog položaja Zadarska županija oduvijek je bila pomorski orijentirana s velikim udjelom brodova i brodovlasnika, a stanovništvo okrenuto životu s morem i od mora.

Uvod

Svaka od cjelina posebna je i velika priča za sebe jer baštinimo dugu i bogatu povijest pomorstva i ribarstva.

Pomorstvo

…Pa nek idru moji brodi
i u idra vitar puše
za te sam se more rodi
ti si usrid moje duše…                     
                                         (Ante Sikirić)

Ribarstvo

Čovjek je od najranijih vremena koristio more kao izvor hrane. Prvi podaci o uzgoju riba vezuju se za uzgoj ribe u ribnjacima te kao i uzgoj soli datiraju još iz rimskog doba.

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Maritimna kultura zadarskog kraja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti