Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Ostala radna tijela

Ostala radna tijela Županijske skupštine

 Pored stalnih radnih tijela Županijske skupštine, koja su osnovana Statutom Zadarske županije, Županijska skupština može posebnom odlukom osnivati i druga radna i savjetodavna, stalna ili povremena tijela u svrhu razmatranja, proučavanja i raspravljanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Županijske skupštine, pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga Županijskoj skupštini i obavljanja određenih zadaća od interesa za Županijsku skupštinu.

 

SAVJET ZA ZDRAVLJE ZADARSKE ŽUPANIJE
 1. mr. sc. Vitomir Višić, dr. med. spec, predsjednik, Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest HLZ
 2. Miljenko Ljoka, dr. med., član, ordinacija opće/obiteljske medicine
 3. Dajana Subić, med. s., članica, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara Zadar
 4. mr. sc. Renata Bek, dr. med. spec., članica, Dom zdravlja Zadarske županije
 5. Jure Brižić, mag. oec, član, Općina Preko
 6. Ana Petrić, dr. med. spec., članica, Zavod za javno zdravstvo Zadar
 7. Marina Nekić Borčilo, dr. med. spec., članica, Poliklinika Agram
 8. prim. Hrvoje Vuković, dr. med. spec, član, Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca Domovinskog rata
 9. Mislav Radoš, dr. med. dent., član, Hrvatska komora dentalne medicine
 10. Jelena Milin, mag. soc. rada, članica, Dom za starije i nemoćne Zadar
 11. Antun Čačić, bacc. med. techn., član, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
 12. Ljljana Klarin, dr. med. spec., članica, Hrvatsko društvo za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a
 13. Šime Lisica, bacc. oec., član, Gradsko društvo Crvenog križa Zadar
 14. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, član, Sveučilište u Zadru
 15. dr. sc. Franka Krajnović, članica, Zadarska županija

 

Više informacija o Savjetu za zdravlje Zadarske županije dostupno je na podstranici Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade https://www.zadarska-zupanija.hr/savjet-za-zdravlje .

SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB ZADARSKE ŽUPANIJE
POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA
STRUČNO POVJERENSTVO ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU
ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA ZADARSKE ŽUPANIJE

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA