Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

ODSJEK ZA ZDRAVSTVO

Odsjek za zdravstvo

Republika Hrvatska mjerama gospodarske i socijalne politike stvara uvjete za provođenje zdravstvene zaštite, kao i uvjete za zaštitu i očuvanje te poboljšanje zdravlja stanovništva te usklađuje djelovanje i razvoj na svim područjima zdravstva u cilju osiguranja ostvarivanja zdravstvene zaštite stanovništva. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s utvrđenim pravima i obvezama osiguravaju uvjete za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva, organiziraju i osiguravaju ostvarivanje zdravstvene zaštite na svom području.

Organizacija javne zdravstvene službe u Zadarskoj županiji


Zdravstvena djelatnost kao javna služba obavlja se u okviru mreže javne zdravstvene službe i izvan mreže javne zdravstvene službe. Mrežom javne zdravstvene službe određuje se za područje Republike Hrvatske, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave potreban broj zdravstvenih ustanova te privatnih zdravstvenih radnika s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

Zdravstvene ustanove


Zadarska županija ima osnivačka prava nad 7 zdravstvenih ustanova na području Županije. To su:

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

http://www.dzzdzup.hr

Ivana Mažuranića 28 a, Zadar

023/239-800

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE

http://www.hzhm.hr/zavod-za-hitnu-medicinu-zadarske-zupanije

Ivana Mažuranića 28, Zadar

023/627- 188

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

http://www.zjz-zadar.hr

Ljudevita Posavskog 7 a , Zadar

023/300- 830

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU

http://www.ortopedija-biograd.hr

Zadarska 62, Biograd na Moru

023/206-050

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN

http://www.pbu.hr

Otočkih dragovoljaca 42, Ugljan

023/208-200

LJEKARNA ZADAR

http://ljekarna-zadar.hr

Jurja Barakovića 2, Zadar

023/302 932

ljekarna-zadar@zd.t-com.hr

OPĆA BOLNICA ZADAR

http://www.bolnica-zadar.hr

Bože Peričića 5

023/505-505

 

Ordinacije primarne zdravstvene zaštite (po djelatnostima i lokacijama)


Javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite mogu obavljati privatni zdravstveni radnici/ fizičke osobe u ordinacijama i zdravstvene ustanove, ako ispunjavaju Zakonom propisane uvjete.
U nastavku donosimo odabrani popis ordinacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite koje imaju sklopljen ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za obavljanje djelatnosti iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a sukladno Mreži javne zdravstvene službe

Popis ostalih ordinacija primarne zdravstvene zaštite (PZZ) i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (SKZ) koje imaju zaključen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o obavljanju djelatnosti, mogu se pronaći na web stranici: https://www.hzzo.hr/zdravstveni-sustav-rh/zdravstvena-zastita-pokrivena-obveznim zdravstvenim-osiguranjem/ugovoreni-sadrzaji-zdravstvene-zastite-u-rh/ (osnovno osiguranje - ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH)

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA