Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Pododsjek za udruge građana i besplatnu pravnu pomoć

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-138 - besplatna pravna pomoć

tel: 023/350-215, 023/350-163 - udruge građana

fax: 023/350-157


voditeljica pododsjeka

Lidija Matković, dipl. iur.

023/350-138

lidija.matkovic@zadarska-zupanija.hr

UDRUGE

viši savjetnik

Tanja Drpić, dipl. iur.

023/350-163

tanja.drpic@zadarska-zupanija.hr

UDRUGE

viši savjetnik

Petra Franin, mag. iur.

023/350-215

petra.franin@zadarska-zupanija.hr

UDRUGE

savjetnik za povjerene poslove

Ivana Bonato, mag. iur.

023/350-163

ivana.bonato@zadarska-zupanija.hr

BPP

savjetnik za povjerene poslove

Andrea Bajlo, dipl. iur.

023/350-138

andrea.bajlo@zadarska-zupanija.hr


U pododsjeku se obavljaju upravni i stručni poslovi iz područja udruga građana i besplatne pravne pomoći.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA