Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Pododsjek za osobna stanja građana, matičarstvo i registar birača

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-172

tel: 023/350-158

fax: 023/350-157


voditeljica pododsjeka

Javorka Begonja, dipl. iur.

023/350-158

javorka.begonja@zadarska-zupanija.hr

referent za povjerene poslove

Jasminka Šarić

023/350-172

jasminka.saric@zadarska-zupanija.hr

 

Registar birača:

referent za povjerene poslove

Tomislav Veršić

023/350-124

tomislav.versic@zadarska-zupanija.hr


U pododsjeku se obavljaju upravni i stručni poslovi iz područja osobnih stanja građana i matičarstva, evidencije o hrvatskom državljanstvu i registra birača.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA