Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Održana Skupština Zadarske županije putem Zoom platforme

Posted On Ponedjeljak, 14 prosinca 2020 15:55

Sa 25 glasova za i 6 protiv usvojen je rebalans proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. Godinu. I naša županija suočava se s posljedicama zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID_19. Negativni gospodarski  učinci  vidljivi su prvenstveno u gubitcima dohotka i radnih mjesta (rast registrirane nezaposlenosti od 21,7% na području Zadarske županije u razdoblju siječanj – listopad 2019./2020., izvor HZZ), smanjenju likvidnosti  i solventnosti poduzeća zbog smanjene ekonomske aktivnosti te očekivano smanjena potrošnja kućanstava od 6,8% i bruto investicija od 6,3% za prvih šest mjeseci.

Procjenom Državnog zavoda za statistiku za treće tromjesečje 2020. godine BDP je realno manji za 10% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Istodobno prema dostupnim informacijama za domaće gospodarstvo i međunarodno okruženje, predviđa  se da će  u 2020. gospodarski pad iznositi 8%.

Sve navedeno uzrokuje neizvjesnosti u planiranju proračunskih prihoda, i upravo Drugim Izmjenama i dopunama  proračuna Zadarske županije za 2020. godinu potrebno je uravnotežiti očekivane prihode po izvorima financiranja kao i rashode kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja. Tako je usvojen  proračun u iznosu od 1.335.100.000,00 kuna što je za 2,3% ili za 31.900.000,00 kuna manje u odnosu na Prve Izmjene i dopune.

„Moram naglasiti da u ovom mandatu nismo nabavili niti jedan osobni automobil za potrebe Županije jer kad sam vidio kako izgleda vozni park za prijevoz bolesnika, odlučio sam da se prvo ide u nabavku tih vozila. Mi smo tako  nabavili 24 nova vozila za naše zdravstvene ustanove. Iza nas je teška godina u kojoj smo samo za potrebe bolnice izdvojili 4 milijuna kuna,  a porasli su i  troškovi prijevoza učenika. Kako će se puniti proračun , teško je predvidjeti, ali ćemo i dalje maksimalno pomagati zdravstvenim ustanovama  kako bi pacijenti imali što bolje uvjete .“- rekao je župan Božidar Longin.

Vijećnici su prihvatili i Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2021. godinu s prijedlogom projekcija za 2022. i 2023. Godinu. Proračun Zadarske županije za 2021. godinu planiran je u iznosu od 1.451.000.000,00 kuna, a Projekcija za 2022. godinu iznosi 1.346.220.000,00 kuna, a za 2023. godinu 1.343.200.000,00 kuna.

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora), 1,2 milijarda  kuna ili 78% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije: ustanove u zdravstvu – 774 mil. kuna (7 korisnika), srednje škole – 204 mil. kuna (20 korisnika), osnovne škole – 155 mil. kuna (27 korisnika), ostali korisnici Sustava riznice – 57 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod zaprostorno uređenje, Zadra Nova, Narodni muzej i Kazalište lutaka).

Prihvaćen a je i Odluka o prihvaćanju razvojnih projekata Zadarske županije za 2021. Godinu. Razvojni projekti Zadarske županije planirani u proračunu za 2021. godinu, čije pojedinačne vrijednosti prelaze milijun kuna, a nemaju prethodnu suglasnost predstavničkog tijela su projekti POKRET, FIRESPILL,  PEPSEA – Zaštita zatvorenih dijelova Jadrana od onečišćenja, MADE IN-LAND , ADRIA CLIM, STREAM, Projekt Centar za kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator, Sustav javnog navodnjavanja Lišansko polje - područje Žažvić, Sustav javnog navodnjavanja Donja Baštica, Poljoprivredno edukacijski centar, Centar za školjkarstvo Zadarske županije, Sklonište za napuštene životinje, Projekt PRIZEFISH,  ECOWAVES, CUHaCHA, Specijalističko usavršavanje doktora medicine – Dom zdravlja ZŽ i LAB OP- Improving Laboratory and Diagnosis Operational System i ON-TIME „PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer“.

Skupština je donijela  Plan djelovanja Zadarske županije u području prirodnih nepogoda za 2021. Godinu. Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda za Zadarsku županiju za 2021. određene su mjere i postupanja u slučaju nastanka prirodnih nepogoda izglednih za Zadarsku županiju: suša, olujni i orkanski vjetar, obilne oborine, snježnih nanosi i lavine, poledica, tuča i mraz. Štete zabilježene uslijed ovih prirodnih nepogoda u poljoprivredi, na javnoj infrastrukturi i imovini stanovništva uzrokovale su proglašenja elementarnih nepogoda u Zadarskoj županiji od 2007. do 2020godine. Upravo štete uzrokovane navedenih prirodnim nepogodama bile su polazište za definiranje prirodnih nepogoda obuhvaćenih ovim Planom djelovanja. Plan djelovanja uključuje detaljnu analizu svake od navedenih prirodnih nepogoda kao meteorološke pojave, učestalost i opseg nastanka, prouzročene štete na području Županije, preventivne mjere, mjere za ublažavanje/otklanjanje izravnih posljedica te procjenu opreme i drugih sredstava za djelomičnu sanaciju šteta. Planom djelovanja ne ulazi se u područja civilne i protupožarne zaštite koja su regulirana drugim propisima i obvezama, već se  donošenjem Plana djelovanja prvenstveno žele sagledati mjere i postupanja koje Zadarska županija, u skladu s mogućnostima i nadležnostima, može i treba poduzeti kako bi sanirala štete nastale uslijed prirodnih nepogoda.

Usvojeni su još Godišnja  analiza sustava civilne zaštite na području Zadarske županije 2019/2020. godine i Plan razvoja sustava civilne zaštite u Zadarskoj županiji s financijskim učincima za razdoblje od 2021. do 2023.godine kao i  Program  javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2021. Godinu.

Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za raspolaganje imovinom u sklopu EU projekta STREAM dana je potrebna suglasnost, kao i Strukovnoj školi Vice Vlatkovića za provedbu projekta „Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva te za provedbu projekta „Budi spreman i kompetentan“. Suglasnost je dana i Medicinskoj školi Ante Kuzmanića za provedbu projekta „Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“ te za provedbu projekta „MEDICINSKA + Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“

Donesena je i  Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije u razdoblju od 2021. do 2027. Godine, Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za općine i gradove na području Zadarske županije, Programi  javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije,  u športu  te  u kulturi i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2021. Godinu.

Usvojen je Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske županije za 2021. Godinu,  donesena odluka o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru trgovačkom društvu „Kali tuna“ d.o.o., Kali te nekoliko odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru.

Pročitano 701 puta

Zadnje objave

listopada 16, 2021

NAJAVA 3. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

3. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 22. listopada…
Zajednička fotografija u Domu Zadarske županije
listopada 13, 2021

Primanje u Domu županije za srebrne jediličarke i atletičara Gašpara

Župan Božidar Longin u Domu Zadarske županije primio je jedriličarke Eniju Ninčević i…
Državni tajnik Šime Erlić je uručio s pet ugovora za sufinanciranje EU projekata u vrijednosti od oko 25 milijuna kuna
listopada 08, 2021

Državni tajnik Šime Erlić uručio pet ugovora vrijednih 25 milijuna kuna

Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić danas…
listopada 06, 2021

„Welcome“ nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji u 2021. godini

Projekt „Welcome“ nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji predstavlja…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA