Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Usvojen rebalans proračuna: Povećanje zbog novih projekata i realizacije kapitalnih projekata

Posted On Četvrtak, 31 listopada 2019 15:10

Izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2019. godinu proračun je povećan za 2,4 posto  u ili za 24,7 milijuna kuna više u odnosu na prethodni plan (1.018.000.000,00 kuna) i sada iznosi 1.042.700.000,00 kuna. Odlučeno je to na 14. sjednici Županijske skupštine Zadarske županije.

Najznačajnije promjene odnose se prihode od poreza koji su povećani su za 4,3 milijuna kuna te novi plan iznosi 92 milijuna kuna, a povećanje se vrijednosno najviše odnosi na rast prihoda od poreza na dohodak. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države povećane su za 0,8 milijuna kuna te sada iznose 240 milijuna kuna. Razlog povećanja plana uključivanje je novih projekata i realizacija kapitalnih projekata poput sustava navodnjavanja, Centra za kreativne industrije i Energetske obnove škola u Perivoju Vladimira Nazora.

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora/viška), 732 milijuna kuna ili 70 posto odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije: 659,8 milijuna kuna - ustanove u zdravstvu (7 korisnika), 35 milijuna kuna  - srednje škole (20 korisnika), 10,2 milijuna kuna - osnovne škole (27 korisnika), 5,6 milijuna kuna - ustanove u kulturi (Narodni muzej, Kazalište lutaka) i 21,4 milijuna kuna - ostali korisnici Sustava riznice (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).

Iz izvornih županijskih sredstava financirane su aktivnosti u cilju povećanja i uravnoteženja kvalitete života stanovništva naše županije pa je tako, izmjenama i dopunama, predviđeno povećanje iznosa naknada za novorođenu djecu na 3,1 milijun kuna (što je povećanje od 1,1 milijun kuna), a dodatna su sredstva osigurana i za sufinanciranje smještaja starijih osoba u privatnim domovima (350 tisuća kuna više). Dodatnih 400 tisuća kuna osigurano je i za aktivnost Vatrogasne zajednice Zadarske županije (ukupno 1,2 milijuna kuna), a 400 tisuća kuna je odobreno za provođenje izbora za nacionalne manjine.

Vijećnici su na 14. sjednici Županijske skupštine usvojili i zaključak o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju koji je dao bezuvjetno mišljenje na financijska izvješća i za usklađenost poslovanja Zadarske županije.

Županijska Skupština dala je suglasnost Zavodu za javno zdravstvo Zadar za ponovno pokretanje postupka prodaje nekadašnje zgrade Poliklinike na Kolovarama. Sporazumom o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar zaključenim između Ministarstva zdravlja i Zadarske županije 2007. godine definirano je da će Zadarska županija kao suinvestitor prodajom nekretnine građevine i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, osigurati opremanje pripadajućih sadržaja nove Poliklinike. U otvorenom roku za dostavu ponuda po raspisanom natječaju nije zaprimljena niti jedna ponuda za kupnju nekretnine, kao ni na ponovljenom natječaju.

Na današnjoj sjednici Psihijatrijska bolnica Ugljan dobila je suglasnost za kreditno zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za ukupni iznos od 13.831.120,42 kune uvećan za kamate, a u svrhu energetske obnove pet bolničkih zgrada. Kreditno zaduživanje odnosi se na pet projekata energetske obnove bolničkih zgrada ukupne vrijednosti 22.708.750,00 kuna s PDV-om. Sredstva u iznosu od 3.700.865,29 kuna (16,3%) osigurana su temeljem pet Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih između Psihijatrijske bolnice Ugljan i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenim s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je dodatnih 8.029.048,00 kuna (35,4%).

Kreditnim zaduživanjem u ukupnom iznosu od 15.897.546,84 kuna, zatvara se financijska konstrukcija pet predmetnih projekata uz nepromjenjivu kamatnu stopu od 1,90 posto godišnje, na razdoblje od maksimalno 14 godina.

Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije dana je suglasnost za raspolaganje imovinom za nabavu dva medicinska vozila izvanbolničke hitne medicinske službe. Naime, Planom nabave za 2019. godinu planirana je nabava dva medicinska vozila izvanbolničke hitne medicinske službe, procijenjene vrijednosti 864 tisuće kuna bez PDV-a.

Vijećnici su na 14. sjednici donijeli i odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Zadarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine. Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave koji se donosi umjesto županijskih razvojnih strategija koje su se izrađivale u prethodnim razdobljima sukladno Zakonu o regionalnom razvoju.

Planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima i prostornim planovima koji se donose na lokalnoj i područnoj razini. Kao koordinator izrade Plana razvoja imenovana je Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova.

Vijećnici su prihvatili i Izvješće o poslovanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. U prvom polugodištu ostvaren je prihod u iznosu od 27.425.732,50 kuna, od čega najveći dio (22.951.738,08 kuna) otpada na naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Tijekom navedenog razdoblja najveći dio prihoda utrošen je za aktivnosti redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Pročitano 325 puta

Zadnje objave

svibnja 24, 2020

Županova čestitka povodom Ramazanskog bajrama

Župan Božidar Longin u povodu proslave Ramazanskog bajrama uputio je čestitku glavnom…
svibnja 13, 2020

Unatoč koronavirusu: Nastavlja se izgradnja ključnih infrastrukturnih projekata za otočane

Unatoč pandemiji koronavirusa koja je paralizirala značajan dio gospodarskih aktivnosti,…
svibnja 12, 2020

NAJAVA 18. izvanredne elektronske sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

18. izvanredna elektronska sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održati će se…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA