Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Predložen proračun za iduću godinu u iznosu većem od milijarde kuna

Posted On Četvrtak, 15 studenoga 2018 14:03

Pročelnica Upravnog odjela za financija i proračun Bibijana Baričević predstavila je na današnjem Kolegiju župana proračun Zadarske županije za 2019. godinu, koji je planiran u visini od milijarde i 18 milijuna kuna, čime je prvi put probijena ova okrugla brojka. Projekcije za 2020. i 2021. su nešto manje i spuštene su ispod milijarde. U ukupnom iznosu 709 milijuna kuna odnosi se na proračunske korisnike, od čega samo na zdravstvo idu 642 milijuna. Izvorni prihodi Županije su 115 milijuna kuna, - 65 milijuna kuna prihoduje se od poreza na dohodak, 14 iz decentraliziranih sredstava itd..

Od prodaje imovine planira se dobiti 31,5 milijun kuna, a radi se o namjenskim sredstvima koja će se dobiti prodajom zgrade HZZO-a na Kolovarama, koja će se utrošiti za opremanje prostora u Poliklinici.

„Napravili smo ogroman iskorak useljenjem u Polikliniku, a sljedeće godine moramo dovršiti opremanje prostora ustanova koje su se tamo smjestile. Radimo i projektnu dokumentaciju za novu zgradu u koju ćemo preseliti Dom zdravlja i dio ureda Hitne medicinske pomoći, pa ćemo tako na jednom mjestu objediniti zdravstvo“, rekao je župan Longin.

Izrazio je uvjerenje da će najkasnije do kraja godine od Ministarstva državne imovine dobiti odluku o prenošenju vlasništva nad zgradama koje županija koristi.

Župan Longin istaknuo je da će sigurno biti  promjena u proračunu i dovesti do značajnog rebalansa proračuna jer se da 1. siječnja spaja  Ured državne uprave s jedincima lokalne samouprave. To će dovesti do većeg priljeva djelatnika u Zadarsku županiju.

Na kolegiju je bilo riječi o Izmjenama i dopunama Plana održavanja, gradnje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste za ovu godinu te o financijskom planu. Kako je rekao resorni pročelnik Krešimir Laštro radi se o povećanju prihoda od 54 posto što je posljedica rasporeda sredstava odlukom Vlade RH za sanaciju šteta  nastalih od elementarnih nepogoda u iznosu od 2 i pol milijuna kuna. U ovoj godini bio je raspored sredstava od 7 i pol milijuna kuna od Hrvatskih cesta te još jedan raspored sredstava odlukom Vlade u iznosu od  8 milijuna kuna. Ova sredstva, rekao je pročelnik, uložit će se u redovito održavanje, sanaciju i ostale aktivnosti predviđene planom održavanja.

„Stanje cesta ne samo da je narušeno elementarnom nepogodom nego i trošenjem cesta kroz period od zadnjih 5-6 godina jer od 2012. godine kada smo prihodovali sredstva za rekonstrukciju cesta u visini od 14 milijuna kuna, kontinuirano je padao prihod od Županijske uprave za ceste da bi se do 2016. godine sveo na iznos od vlastitog prihoda koji se plaća kod registracije cestovnih i motornih vozila. To je uvjetovalo veliki zastoj u održavanju cesta i opreme na cesti“, rekao je ravnatelj ŽUC-a Mile Fabijan.

Razgovaralo se i o  Planu održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu. „U slijedećoj godini se planira prihod od 43 milijuna kuna, naznake su kako će se model financiranja ŽUC-a malo popraviti te da će naša ustanova imati više mogućnosti za građenje“, istaknuo je pročelnik Laštro. Ravnatelj Fabijan je dodao kako se planira 5 posto veći prihod od registracije cestovnih motornih vozila i zamolio župana da, s obzirom  se radi novi Pravilnik o visini naknade za korištenje javnih cesta koji nije povećavan od 1.1. 2003. godine, da izravno i putem Hrvatske zajednice županija utječe na povećanje ovih cijena. Župan Longin rekao je kako je na sastanku sa županima već bilo riječi o navedenom te izrazio nadu da će se stav definirati na idućem sastanku.

Uz ostalo riječi je bilo i o Prijedlogu plana upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2019. godinu te Nacrtu prijedloga plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske županije za 2019. godinu. Tim planom podrazumijeva se održavanje, unaprjeđenje , briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra temeljem koncesije ili koncesijskog odobrenja, a može biti redovito ili izvanredno. Za provođenje Plana osigurana su sredstva od 9.557,075 kuna. Ostvarivanjem plana davanja koncesija na pomorskom dobru prihodi od stalnog dijela naknade za koncesije iznosio bi  686,600,00 kn od čega je 1/3 prihoda proračuna Zadarske županije.

Pročitano 1221 puta

Zadnje objave

siječnja 30, 2023

PROMO VIDEO PROJEKTA CUHaCHA

siječnja 23, 2023

Objava rezultata istraživanja: „Profil, ponašanje i zadovoljstvo turista, korisnika niskotarifnih zračnih prijevoznika u Zadarskoj županiji u 2022. godini“

Dana 20. siječnja 2023. godine u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Zadarske županije…
siječnja 02, 2023

Župan Longin i načelnik Dražina posjetili graničnu policiju

Župan Božidar Longin i zamjenik Šime Vicković Vice posjetili su Postaju granične policije…
siječnja 01, 2023

Županov novogodišnji posjet rodilištu - djevojčica prva beba rođena u 2023. godini 

Župan Božidar Longin sa suradnicima tradicionalno je prvoga dana nove godine posjetio…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA