Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Poziv za dostavu zahtjeva za izradu Plana

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar
Tel.: 023/350 356
Faks.: 023/350 355
e-mail: olivio.mestrovic@zadarska-zupanija.hr

KLASA: 350-02/18-01/2
URBROJ: 2198/1-07/1-19-64
Zadar, 9. travnja 2019. godine

 

PREDMET: VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije
- poziv za dostavu zahtjeva za izradu Plana
- poziv za dostavu mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji
- poziv na konzultacije o sadržaju Strateške studije


Poštovani,

obavještavamo Vas da je Županijska skupština Zadarske županije na 10. sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine, donijela je Odluku o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01., 06/04., 02/05., 17/06., 03/10., 15/14. i 14/15.), a koja je objavljena u „Službenom glasnika Zadarske županije“ broj 6/19. Odluka se nalazi u prilogu ovoga dopisa i čini njegov sastavni dio.

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13., 65/17. i 114/18.) pozivamo Vas da nam u roku od najviše 30 dana dostavite zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokument) za izradu predmetnih Izmjena i dopuna.

Istodobno Vas obavještavamo da je župan Zadarske županije donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjenu i dopunu Prostornog plana Zadarske županije, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-59, od 27. ožujka 2019. godine. Odluka se nalazi u prilogu ovoga dopisa i čini njegov sastavni dio.

Kako se prema članku 8. stavku 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17.) zahtjevom za davanje mišljenja o sadržaju i razini obuhvata strateške studije smatra poziv za dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana prema posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje (predmetni poziv), ovim putem Vas pozivamo da nam dostavite i svoje mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji, prema području Vašeg djelokruga.

Zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu predmetnih Izmjena i dopuna, kao i mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji možete dostaviti putem pošte na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, ili putem elektroničke pošte na adresu: zvonimir.dorkin@zadarska-zupanija.hr.

Svi materijali vezani za poziv za dostavu zahtjeva za izradu Plana te za postupak određivanja sadržaja strateške studije dostupni su i na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr).

Također Vas obavještavamo da će u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije u tijeku roka za dostavu zahtjeva/mišljenja Upravni odjel provesti konzultacije, prema članku 9. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni.
Konzultacije će se održati 3. svibnja 2019. godine u 12.00 sati, u Velikoj vijećnici Zadarske županije (Zadar, Božidara Petranovića 8).

 

S poštovanjem,

PROČELNIK
Olivio Meštrović, dipl. inž. geod.

 

Dostaviti:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Trg Kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Zrakoplovna baza Zemunik, 23272 Zemunik,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar,
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar
- Ministarstvo državne imovine, Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
- Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb,
- Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Josipa Jurja Strossmayera 20, 23 000 Zadar,
- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
- HOPS – PRP Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
- HOPS – PRP Rijeka, Ulica Maršala Tita 166, 51410 Opatija
- HEP Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar,
- HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
- PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb,
- EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb,
- Hrvatske vode VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split,
- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb,
- Hrvatske ceste, Nikole Tesle 14b, 23000 Zadar,
- Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
- Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,
- Županijska uprava za ceste, Zrinsko Frankopanska 10/II, 23000 Zadar,
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,
- Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, 23000 Zadar,
- Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28 A, 23000 Zadar,
- Županijska lučka uprava Zadar, Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar ,
- HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Komunalna poduzeća vodnog gospodarstva na području Zadarske županije
- Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar, Špire Brusine 16, 23000 Zadar
- Jedinice lokalne samouprave na području Zadarske županije (gradovi i općine)

Zadnje objave

listopada 16, 2021

NAJAVA 3. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

3. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 22. listopada…
Zajednička fotografija u Domu Zadarske županije
listopada 13, 2021

Primanje u Domu županije za srebrne jediličarke i atletičara Gašpara

Župan Božidar Longin u Domu Zadarske županije primio je jedriličarke Eniju Ninčević i…
Državni tajnik Šime Erlić je uručio s pet ugovora za sufinanciranje EU projekata u vrijednosti od oko 25 milijuna kuna
listopada 08, 2021

Državni tajnik Šime Erlić uručio pet ugovora vrijednih 25 milijuna kuna

Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić danas…
listopada 06, 2021

„Welcome“ nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji u 2021. godini

Projekt „Welcome“ nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji predstavlja…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA