Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Poziv za dostavu zahtjeva za izradu Plana

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar
Tel.: 023/350 356
Faks.: 023/350 355
e-mail: olivio.mestrovic@zadarska-zupanija.hr

KLASA: 350-02/18-01/2
URBROJ: 2198/1-07/1-19-64
Zadar, 9. travnja 2019. godine

 

PREDMET: VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije
- poziv za dostavu zahtjeva za izradu Plana
- poziv za dostavu mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji
- poziv na konzultacije o sadržaju Strateške studije


Poštovani,

obavještavamo Vas da je Županijska skupština Zadarske županije na 10. sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine, donijela je Odluku o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01., 06/04., 02/05., 17/06., 03/10., 15/14. i 14/15.), a koja je objavljena u „Službenom glasnika Zadarske županije“ broj 6/19. Odluka se nalazi u prilogu ovoga dopisa i čini njegov sastavni dio.

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13., 65/17. i 114/18.) pozivamo Vas da nam u roku od najviše 30 dana dostavite zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokument) za izradu predmetnih Izmjena i dopuna.

Istodobno Vas obavještavamo da je župan Zadarske županije donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjenu i dopunu Prostornog plana Zadarske županije, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-59, od 27. ožujka 2019. godine. Odluka se nalazi u prilogu ovoga dopisa i čini njegov sastavni dio.

Kako se prema članku 8. stavku 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17.) zahtjevom za davanje mišljenja o sadržaju i razini obuhvata strateške studije smatra poziv za dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana prema posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje (predmetni poziv), ovim putem Vas pozivamo da nam dostavite i svoje mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji, prema području Vašeg djelokruga.

Zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu predmetnih Izmjena i dopuna, kao i mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji možete dostaviti putem pošte na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, ili putem elektroničke pošte na adresu: zvonimir.dorkin@zadarska-zupanija.hr.

Svi materijali vezani za poziv za dostavu zahtjeva za izradu Plana te za postupak određivanja sadržaja strateške studije dostupni su i na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr).

Također Vas obavještavamo da će u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije u tijeku roka za dostavu zahtjeva/mišljenja Upravni odjel provesti konzultacije, prema članku 9. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni.
Konzultacije će se održati 3. svibnja 2019. godine u 12.00 sati, u Velikoj vijećnici Zadarske županije (Zadar, Božidara Petranovića 8).

 

S poštovanjem,

PROČELNIK
Olivio Meštrović, dipl. inž. geod.

 

Dostaviti:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Trg Kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Zrakoplovna baza Zemunik, 23272 Zemunik,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar,
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar
- Ministarstvo državne imovine, Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
- Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb,
- Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Josipa Jurja Strossmayera 20, 23 000 Zadar,
- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
- HOPS – PRP Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
- HOPS – PRP Rijeka, Ulica Maršala Tita 166, 51410 Opatija
- HEP Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar,
- HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
- PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb,
- EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb,
- Hrvatske vode VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split,
- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb,
- Hrvatske ceste, Nikole Tesle 14b, 23000 Zadar,
- Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
- Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,
- Županijska uprava za ceste, Zrinsko Frankopanska 10/II, 23000 Zadar,
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,
- Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, 23000 Zadar,
- Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28 A, 23000 Zadar,
- Županijska lučka uprava Zadar, Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar ,
- HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Komunalna poduzeća vodnog gospodarstva na području Zadarske županije
- Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar, Špire Brusine 16, 23000 Zadar
- Jedinice lokalne samouprave na području Zadarske županije (gradovi i općine)

Zadnje objave

listopada 21, 2020

Započela provedba projekta CUHaCHA - „EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge“

Tradicionalna hrana oduvijek je igrala ključnu ulogu u kreiranju kulturološkog nasljeđa.…
listopada 15, 2020

NAJAVA 20. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

20. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 21. listopada…
listopada 14, 2020

NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2020. godini.

Dana 9. listopada 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i…
listopada 06, 2020

Čestitke Robertu Košti na nagradi na Festivalu Mali Marulić

Novo priznanje za Kazalište lutaka Zadar. Na 13. Festivalu hrvatske drame za djecu Mali…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA