Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Evakuacija turista i gašenje požara u kampu Zaton

Posted On Utorak, 10 svibnja 2022 14:16

Zadarska županija u sklopu provedbe projekta FIRESPILL – (Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level) organizirala je izvođenje pokazno terenske vježbe gašenja požara „Evakuacija turista i gašenje požara u Zaton Holiday Resortu“ .

Cilj ove vježbe je uvježbavanje, provjeravanje i podizanje opće razine spremnosti operativnih snaga u slučaju prirodne nepogode kao što je požar.

Nositelj organizacije pokazno-terenske vježbe bila  je Zadarska županija, a u izvođenju vježbe sudjelovale su  žurne službe-Županijski vatrogasni operativni centar, DVD s područja Nina, Privlake i Zadra, Zavod za hitnu medicinu, Društvo Crvenog križa i PU zadarska.

Projekt FIRESPILL provodi se u sklopu poziva iz Programa Italija – Hrvatska 2014.-2021. godine. Nositelj projekta je Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, dok je Zadarska županija jedan od 14 partnera na projektu. Projekt je s provedbom započeo 1. travnja 2021. godine, a provedba projekta traje 32 mjeseca, točnije do 31. prosinca 2023. godine.

„Cilj projekta FIRESPILL je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa, smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti i povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena poboljšanjem mjera i instrumenata za sprječavanje i upravljanje izvanrednim stanjima.“ Rekao je zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite Zadarske županije Šime Vicković.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 16.492.799,60 EUR, od kojih je Zadarskoj županiji dodijeljeno 409.995,90 EUR, uz sufinanciranje od 85%.

„Kroz ovaj projekt Zadarska županija će nabavljati vatrogasnu opremu za Javnu vatrogasnu postrojbu Zadar, uz pomoć koje će održavati vježbe i edukacije“., dodao je Vicković.

Ostale aktivnosti Zadarske županije u projektu FIRESPILL su sudjelovanje u medijskim kampanjama, kao i aktivnostima jačanja ljudskih kapaciteta. Tehnička pomoć na ovom projektu je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Pročitano 2345 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA