Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Održana trodnevna radionica „Interpretacija baštine“ u sklopu provedbe projekta HERCULTOUR

Posted On Ponedjeljak, 25 veljače 2019 10:03

U sklopu provedbe projekta „HERCULTOUR – HERa trademark, CULtural TOURism routes and visitor centres strengthening“ (Jačanje oznake HERA, kulturno turističkih ruta i posjetiteljskih centara), 20., 21. i 22. veljače 2019. godine, u prostorijama Europskog  centra  za međusektorsku suradnju IMPACT u Zadru, održana je radionica pod nazivom “Interpretacija baštine“.

Na radionici je sudjelovalo više od dvadeset dionika iz turističkog i kulturnog sektora, među kojima su bili predstavnici Narodnog muzeja Zadar, Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Zadar, predstavnici Turističkih zajednica i turističkih agencija u Zadarskoj županiji i dr. Zadarska županija je u sklopu provedbe projekta HERCULTOUR izradila Priručnik za interpretaciju baštine (Heritage Interpretation Training Manual) koji je polaznicima radionice omogućio podizanje njihovih kapaciteta i znanja na području interpretacije baštine, uglavnom u svrhu zajedničke koristi za postojeće i buduće kulturno turističke rute i posjetiteljske centre s oznakom HERA, ali i primjene u kulturnom turizmu, općenito. Radionica je održana pod vodstvom autorice priručnika Andree Vugrinović.

U sklopu radionice polaznicima je pobliže objašnjeno značenje termina „interpretacija baštine“, kao i drugi pojmovi, kao što su: princip interpretacije u praksi, postavljanje ciljeva – zaštita i upravljanje baštinom ili zabavna aktivnost za posjetitelje, identifikacija interpretativnog potencijala, planiranje interpretacijskih iskustava, evaluacija iskustva posjetitelja i optimizacija izvedbe i dr. Cilj održane radionice bio je pružiti informacije dionicima turističkog i kulturnog sektora o praktičnim iskustvima i pristupu interpretaciji baštine, odnosno ujednačiti pristup jačanju kapaciteta lokalnih turističkih dionika za interpretaciju baštine, kao i za prenošenje njihovih znanja o konceptu interpretacije baštine većem broju korisnika na lokalnim razinama. Po završetku radionice polaznicima su dodijeljene potvrde o sudjelovanju na radionici.

Projekt HERCULTOUR financira se iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., a njegov opći cilj je ojačati zajedničku prekograničnu platformu (Udrugu HERA te razvijene proizvode i procedure) za upravljanje i promociju održivog turizma temeljenog na zajedničkoj kulturnoj baštini, a u svrhu smanjenja sezonalnosti u turizmu. Uz Zadarsku županiju kao nositelja projekta, projektni partneri su Šibensko–kninska županija, Dubrovačko–neretvanska županija i Primorsko–goranska županija iz Hrvatske te iz Italije COPE (regionalna razvojna agencija) i ADSU (agencija za visoko školstvo) iz Terama te Turistička destinacija “Romagna” (regionalna agencija za razvoj destinacije provincija Ferrara, Forlì–Cesena, Ravenna i Rimini) iz Riminija.

Pročitano 675 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA