Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Održan okrugli stol “Predstavljanje prijedloga međunarodne kulturno turističke rute zasnovane na elementima antičke rimske kulture” u sklopu provedbe projekta HERCULTOUR

Posted On Ponedjeljak, 11 veljače 2019 10:02

U sklopu provedbe projekta „HERCULTOUR – HERa trademark, CULtural TOURism routes and visitor centres strengthening“ (Jačanje oznake HERA, kulturno turističkih ruta i posjetiteljskih centara), u petak, 1. veljače 2019. godine, u prostorijama Europskog centra za međusektorsku suradnju IMPACT u Zadru, održan je okrugli stol “Predstavljanje prijedloga međunarodne kulturno turističke rute zasnovane na elementima antičke rimske kulture”.

Okrugli stol s dionicima iz turističkog i kulturnog sektora koji su zainteresirani za uključivanje u segment međunarodne kulturno turističke rute zasnovane na elementima antičke rimske kulture smješten u Zadarskoj županiji održan je pod vodstvom člana Znanstvenog odbora projekta HERCULTOUR Vinka Bakije. Okruglom stolu nazočili su predstavnici Turističke zajednice Zadarske županije, Agencije za regionalni razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVacija, Grada Zadra, Sveučilišta u Zadru te predstavnici turističkih agencija s područja Zadarske županije. Budući da je tema okruglog stola, osim stvaranja buduće kulturno turističke rute u sklopu projekta HERCULTOUR, bila i analiza postojećih kulturno turističkih ruta, dionicima su izložene neke od temeljnih sastavnica i procesa koji kulturno turističke rute definiraju kao medij i alat za poticanje razvoja u ruralnim i urbanim dijelovima određenog prostornog konteksta.

Dionici su istaknuli kako je kulturno turistička ruta u sklopu projekta HERCULTOUR dobro osmišljena te su prihvatili prijedlog o tri žarišne točke interpretacije odnosno konteksta za kreiranje iskustva na prostoru Zadarske županije (Zadar, Nin i Aserija). Međutim, na okruglom stolu istaknuta su i određena ograničenja vezana uz poteškoće na koje nailaze receptivne turističke agencije, posebice u svojim nastojanjima da privuku platežno zanimljivije grupe, odnosno kulturne turiste.

Projekt HERCULTOUR financira se iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., a njegov opći cilj je ojačati zajedničku prekograničnu platformu (Udrugu HERA te razvijene proizvode i procedure) za upravljanje i promociju održivog turizma temeljenog na zajedničkoj kulturnoj baštini, a u svrhu smanjenja sezonalnosti u turizmu. Uz Zadarsku županiju kao nositelja projekta, projektni partneri su Šibensko–kninska županija, Dubrovačko–neretvanska županija i Primorsko–goranska županija iz Hrvatske te iz Italije COPE (regionalna razvojna agencija) i ADSU (agencija za visoko školstvo) iz Terama te Turistička destinacija “Romagna” (regionalna agencija za razvoj destinacije provincija Ferrara, Forlì–Cesena, Ravenna i Rimini) iz Riminija.

Pročitano 597 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA