Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Znanstveni odbor projekta HERCULTOUR održao svoj treći sastanak u Zadru

Posted On Ponedjeljak, 04 veljače 2019 09:59

U sklopu provedbe projekta „HERCULTOUR – HERa trademark, CULtural TOURism routes and visitor centres strengthening“ (Jačanje oznake HERA, kulturno turističkih ruta i posjetiteljskih centara), u četvrtak 7. i u petak 8. veljače 2019. godine, u hotelu Bastion u Zadru, održan je treći po redu sastanak Znanstvenog odbora projekta HERCULTOUR. Prethodna dva sastanka Znanstvenog odbora bila su održana u Italiji: prvi sastanak od 22. do 24. listopada 2018. godine u Teramu, a drugi od 13. do 14. prosinca iste godine u Riminiju.

Znanstveni odbor osnovan je u svrhu razvoja međunarodne kulturno turističke rute zasnovane na elementima antičke rimske kulture te se kroz njegov rad razrađuju tema, trasa, obuhvat i sadržaji na međunarodnoj kulturno turističkoj ruti. U svom radu, Znanstveni odbor postupa temeljem smjernica definiranih u dokumentima „Rules for recognition of HERA cultural tourism routes“ i „Rules for recognition of HERA visitor centres“, razvijenima u sklopu provedbe ranijeg EU projekta „HERA – Sustainable tourism management of Adriatic HERitage“ (Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana).

Sastanak u Zadru protekao je u evaluaciji tekstualnog okvira koji iznosi koncept i viziju međunarodne kulturno turističke rute temeljene na rimskoj civilizaciji na Jadranu. U svezi toga donesen je zaključak da se taj dokument privede kraju početkom ožujka, a potom pripreme svi podaci potrebni za popunjavanje aplikacijskog obrasca za certifikaciju rute, čime bi završio rad Znanstvenog odbora.

Budući da međunarodna kulturno turistička ruta uključuje kulturna dobra antičkog rimskog razdoblja koja se nalaze na područjima svih projektnih partnera, članovi Znanstvenog odbora su za vrijeme svog boravka u Zadarskoj županiji razgledali gradove Zadar i Nin kao buduće sastavnice i žarišne točke posjećivanja, interpretiranja i kreiranja iskustva kulturno turističke rute na prostoru Zadarske županije.

Projekt HERCULTOUR financira se iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., a njegov opći cilj je ojačati zajedničku prekograničnu platformu (Udrugu HERA te razvijene proizvode i procedure) za upravljanje i promociju održivog turizma temeljenog na zajedničkoj kulturnoj baštini, a u svrhu smanjenja sezonalnosti u turizmu. Uz Zadarsku županiju kao nositelja projekta, projektni partneri su Šibensko–kninska županija, Dubrovačko–neretvanska županija i Primorsko–goranska županija iz Hrvatske te iz Italije COPE (regionalna razvojna agencija) i ADSU (agencija za visoko školstvo) iz Terama te Turistička destinacija “Romagna” (regionalna agencija za razvoj destinacije provincija Ferrara, Forlì–Cesena, Ravenna i Rimini) iz Riminija.

Pročitano 784 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA