Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Osposobljavanje pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Zadar po Programu osposobljavanja za spašavanje iz ruševina u sklopu projekta READINESS

Posted On Četvrtak, 07 ožujka 2019 08:51

U sklopu redovnih aktivnosti projekta READINESS – Resilience Enhancement of ADrIatic basiN from firE and SeiSmic hazards (Unaprjeđenje otpornosti Jadranskog bazena od požara i seizmičkih opasnosti), koji se financira iz Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014-2020, obavještavamo Vas da je u ponedjeljak, 04. ožujka 2019. godine u Zadru, započelo  osposobljavanje pripadnika JVP Zadar po Programu osposobljavanja za spašavanje iz ruševina, koje će trajati do 15. ožujka 2019. godine.

Projekt vrijedan 1.176.000,00 EUR (cca. 8.752.732 HRK) odobren je za financiranje u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. te je s provedbom počeo 1. siječnja 2018. godine. Vodeći partner projekta je talijanska Regija Molise, a u provedbi projekta iz Italije sudjeluju još i Regija Marche, Autonomna Regija Friuli-Venezia Giulia te Eurelations G.E.I.E. iz Campobassa. Iz Hrvatske, uz Zadarsku županiju, u projekt su uključene i Splitsko-dalmatinska te Dubrovačko-neretvanska županija.

Osposobljavanje pripadnika JVP Zadar za spašavanje iz ruševina provode instruktori Hrvatske vatrogasne zajednice. U provođenju Programa sudjeluje 12 pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Zadar. Program se sastoji od teorijskog te praktičnog - terenskog dijela koji će se odvijati u prostorijama JVP Zadar te na prostoru tvrtke “Kepol” - terminal skladištenje i trgovina d.o.o.

Što se tiče teorijskog dijela, polaznici Programa proći će razne teme, od potresa, zaštite na radu kod spašavanja iz ruševina, traganje i spašavanje u ruševinama, mjere sigurnosti na ruševinama, otkrivanje i određivanje položaja žrtava u ruševinama i dr. Što se pak praktičnog dijela Programa osposobljavanja tiče, on će se sastojati od terenske nastave na poligonu te dnevne i noćne vježbe koje će se izvoditi na prostoru tvrtke “Kepol” - terminal skladištenje i trgovina d.o.o., a uključivati će sljedeće: pokazne vježbe, provjera znanja, metode spašavanja iz ruševina, učvršćivanje i podupiranje ruševina te upotreba raznih hidrauličkih, električnih, pneumatskih i mehaničkih alata i naprava te rad s potražnim psima. Za provođenje vježbe na samoj lokaciji osigurana je dozvola za izvođenje iste te odgovarajuća oprema.

 

Pročitano 1721 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA