Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

U Rijeci prezentirana postignuća i planovi projekta HERCULTOUR

Posted On Ponedjeljak, 19 studenoga 2018 15:55

U organizaciji Primorsko-goranske županije, u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, 12. i 13. studenog 2018. godine, održan je 3. Sastanak Upravnog odbora projekta HERCULTOUR na kojem su prezentirana dosadašnja postignuća vezana za implementaciju i aktivnosti projekta te planovi koji će se ostvariti u narednom periodu.

Zadarska županija je vodeći partner projekta HERCULTOUR – „HERa trademark, CULtural TOURism routes and visitor centres strengthening“ („Jačanje oznake HERA, kulturno turističkih ruta i posjetiteljskih centara“), koji je ujedno i nastavak projekta HERA – „Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“.

Partneri na ovom projektu, kojih je ukupno 7, provode aktivnosti koje će doprinijeti jačanju postojeće prekogranične suradnje u području turizma i očuvanja kulturno-povijesne baštine između Italije i Hrvatske. Jedan od glavnih ciljeva projekta jest i pomoć u prijelazu s tradicionalnog 3S (Sun/Sand/Sea) obilka turizma na razvijeniji i privlačniji oblik turizma 3E (Education/Excitement/Entertainment).

Sastanak u Rijeci događaj je koji je omogućio razmjenu iskustava, znanja i ekspertize svih sudionika projekta HERCULTOUR. U ime vodećeg partnera, Zadarske županije, voditelj projekta i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Lovro Jurišić je istaknuo važnost izrade planova upravljanja, promocije i dodatne valorizacije kulturno turističkih ruta i posjetiteljskih centara nastalih u sklopu projekta HERA. Zamjenica župana Primorsko-goranske županije, Marina Medarić, na ovom je sastanku naglasila kako će se dio sredstava utrošiti za financiranje izrade plana upravljanja i održivosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana te za izradu projektne dokumentacije za ugradnju vanjske stolarije na dvorcu Nova Kraljevica. Direktorica Turističke zajednice regije Romagna Chiara Astolfi izrazila je uvjerenje da će projekt rute rimskog nasljeđa biti prilika za turistički razvoj regije Romagna te da će njihova dosadašnja turistička ponuda bazirana na kupalištima dobiti i nov povijesno-kulturni aspekt razvojem visitor centara u Ravenni i Riminiju.

Podsjetimo, projekt HERCULTOUR vrijedan 1.176.467,40 EUR (cca. 8.721.800 HRK) odobren je za financiranje putem „Standard +” poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. te je s provedbom počeo 1. siječnja 2018. godine. Cilj projekta je kapitalizirati postignuća projekta HERA i učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruge HERA te jačanje upravljanja kulturno turističkim rutama i posjetiteljskim centrima koji nose oznaku HERA, na teritorijima lokalnih partnera, kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i provedbu dodatnih promotivnih aktivnosti. Uz partnere iz Hrvatske, Primorsko-goransku županiju, Šibensko–kninsku županiju i Dubrovačko-neretvansku županiju, projekt provode i partneri iz Italije: COPE (regionalna razvojna agencija) i ADSU (agencija za visoko školstvo) iz Terama te Turistička destinacija “Romagna” (regionalna agencija za razvoj destinacije) iz Riminija. Vrijednost projekta za područje Zadarske županije iznosi 186.469,80 EUR (cca. 1.382.400 HRK).

Pročitano 2389 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA