Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Zadarska županija kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

• Izjava čelnika
• Izjave ovlaštenih predstavnikaI. POSTUPCI  JAVNE NABAVE

MALA VRIJEDNOST
VELIKA VRIJEDNOST

 

II. PLAN NABAVE

- PLAN NABAVE ZA 2017.GODINU

- PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

- DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU


 

- PLAN NABAVE ZA 2016.GODINU

-  PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

- DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

- TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

- ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

- PETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

- ŠESTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

- SEDME IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

- OSME IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

- DEVETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

- DESETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

- JEDANAESTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU- PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU

- PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

- DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

- TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

- ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

- PETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

- ŠESTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU

- SEDME IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU

- OSME IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU

- DEVETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU

- DESETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU


- PLAN NABAVE ZA 2014.

- PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

- DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

- TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

- ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU


- PLAN NABAVE ZA 2013.

- PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU

- DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU

- TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU


 

III. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
pdf zauvijekREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
(Podaci u Registru ugovora ažurirani su danom 06.01.2017. godine)

 

ARHIVA

>