Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Planovi upravljanja pomorskim dobrom

Pomorskim dobrom, kao općim dobrom od interesa za Republiku Hrvatsku, upravlja Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokane samouprave sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19).

Upravljanje pomorskim dobrom podrazumijeva održavanje, unapređenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra temeljem koncesije ili koncesijskog odobrenja, a može biti redovno i izvanredno.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obavlja se sukladno godišnjem planu gradova/općina, a sadržava brigu o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom, o kojem vode brigu županije, obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezinu provedba, a sukladno godišnjem planu upravljanja.

Prihod proračuna Županije koja se koriste za upravljanje pomorskim dobrom čine:


 

  1. sredstva od naknade za koncesiju (1/3 koncesijske naknade)
  2. sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti
  3. sredstva koja se osiguravaju u proračunu županije
  4. sredstva od naknada za utvrđivanje granice pomorskog dobra

 

Obveza donošenja godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom propisana je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbom o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (Narodne novine 08/04, 82/05). Sukladno članku 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te članku 4. stavku 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra za donošenje godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobra nadležan je župan, a donosi se do 1. prosinca tekuće godine te putem nadležnog upravnog odjela do 15. prosinca dostavlja Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije preduvjet je jedinstvenog upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije budući da Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet izdaje potvrde o usklađenosti ovog Plana sa planovima upravljanja pomorskim dobrom općina i gradova na području Županije.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2020. godinu objavljen je u „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 25/19.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA