Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Koncesijska odobrenja

Koncesijsko odobrenje daje se pravnim i fizičkim osobama za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja ne isključuje niti ograničuje opću upotrebu pomorskog dobra, a izdaje se temeljem jedinstvenog popisa djelatnosti sadržanog u Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, a sukladno godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom grada/općine.
Gradonačelnik/načelnik donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu u županiji koje izdaje potvrdu o usklađenost tog plana sa Planom upravljanja pomorskim dobrom Zadarske županije.

Koncesijsko odobrenje izdaje se na rok do najviše 5 godina, a evidenciju izdanih koncesijskih odobrenja vodi tijelo grada/općine pri kojem djeluje Vijeće.

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja imenuje gradsko/općinsko vijeće.

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnosi se Vijeću putem grada odnosno općine.

Zakonski propisi za postupak davanja koncesijskog odobrenja:

  1. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" 36/04, 63/08, 133/13, 63/14)

 

Popis djelatnosti na pomorskom dobru za koje se daje koncesijsko odobrenje:


 

DJELATNOST

SREDSTVO

Iznajmljivanje sredstava

Brodica na motorni pogon

Jedrilica brodica na vesla

Skuter**         

Dječji skuter do 2kW**

Sredstvo za vuču s opremom** (banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

Podmornica**

Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.

Ugostiteljstvo i trgovina

Kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m“ i sl.

Pripadajuća terasa objekta

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.)

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

Jumping**

Aqua park i drugi morski sadržaji**

Zabavni sadržaji

Suncobrani, ležaljke

Kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe

Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje

Slikanje, fotografiranje

 

Na području Zadarske županije je 26 gradova i općina sa pomorskim dobrom:BR.

GRADOVI

1.

Benkovac

2.

Biograd na Moru

3.

Nin

4.

Obrovac

5.

Pag

6.

Zadar

 

BR.

OPĆINE

1.

Bibinje

2.

Jasenice

3.

Kali

4.

Kolan

5.

Kukljica

6.

Novigrad

7.

Pakoštane

8.

Pašman

9.

Posedarje

10.

Povljana

11.

Preko

12.

Privlaka

13.

Ražanac

14.

Sali

15.

Starigrad

16.

Sukošan

17.

Sveti Filip i Jakov

18.

Tkon

19.

Vir

20.

Vrsi

 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA