Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Javno prikupljanje ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru – objave


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 11/20 - Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja školjaka u akvatoriju Maunskog kanala, otok Pag, Grad Pag, broj objave: 2020/S 01K-0046253.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4627933


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 12/20 - Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja školjaka na području Selina, sjeverozapadno od mjesta Modrić, Općina Starigrad, broj objave: 2020/S 01K-0046255.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4627975


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 13/20 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – uređene posebne plaže Pinija, bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska na plažu, k.o. Petrčane, Grad Zadar, broj objave: 2020/S 01K-0046259.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4628006


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 14/20 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti i gospodarskog korištenja vodenog tobogana na dijelu k.č.zem. 3801/1 k.o. Biograd na Moru, Grad Biograd na Moru, broj objave: 2020/S 01K-0046266.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4628152


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 05/20 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma „Marina Drage“, Općina Pakoštane, broj objave: 2020/S 01K-0045379.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4601546


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 06/20 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma „Marina Pašman“, otok Pašman, Općina Pašman, broj objave: 2020/S 01K-0045381.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4601796


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 07/20 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra-luke posebne namjene – sidrište Široka, polje 1 i 2, otok Ist, Grad Zadar, broj objave: 2020/S 01K-0045738.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4615122


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 08/20 - Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja bijelemorske ribe na lokaciji kod otoka Žižnja – polje B, k.o. Tkon, Općina Tkon, broj objave: 2020/S 01K-0045934.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4619914


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 09/20 - Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja školjaka u Novigradskom moru, na lokaciji Košćinica, Općina Novigrad, broj objave: 2020/S 01K-0045940.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4619971


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 10/20 - Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja školjaka na području Selina, Velebitski kanal, Općina Starigrad, broj objave: 2020/S 01K-0045941.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4620012

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA