Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Matično područje: Gračac, Mazin, Bruvno, Zrmanja, Kaldrma, Srb i Otrić

Gračac, Park Svetog Jurja 1

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 do 12:00

tel: 023/773-025

fax: 023/773-025


Napomena: Izvatke i potvrde iz državnih matica možete zatražiti u najbližem matičnom uredu neovisno o mjestu upisa u državne matice - na temelju čl. 27. st. 5. Zakona o državnim maticama (NN br. 96/93, 76/13, 98/19)

 

E-GRAĐANI

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA