Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Kontakti

Kontakti

PROČELNIK

Bernard Maruna, dipl. iur.

bernard.maruna@zadarska-zupanija.hr

023/350-347

023/350-346

Odsjek za zdravstvo


POMOĆNICA PROČELNIKA

dr. sc. Franka Krajnović

023/350-419

franka.krajnovic@zadarska-zupanija.hr

 
 

Odsjek za socijalnu skrb, udruge i mlade


POMOĆNICA PROČELNIKA

Dubravka Dragaš, prof.

023/350-348

dubravka.dragas@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA ZA SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

Jadranka Grbić, dipl. iur.

023/350-385

grbic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

Ines Vitaljić,prof.

023/350-343

ines.vitaljic@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za provedbu proračuna odjela


POMOĆNICA PROČELNIKA

Majda Korljan, dipl. oec.

023/350-308

korljan@zadarska-zupanija.hr

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU PRORAČUNA ODJELA

Davor Peterko, mag. oec.

023/350-433

davor.peterko@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA