Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

KODEKS PONAŠANJA VIJEĆNIKA

Kodeks ponašanja vijećnika Županijske skupštine Zadarske županije

 

Kodeksom ponašanja vijećnika Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/22) utvrđuju se načela ponašanja na temelju kojih vijećnici postupaju tijekom obnašanja dužnosti vijećnika, a sadrži osobito odredbe o temeljnim načelima djelovanja vijećnika, obvezama vijećnika u svrhu sprečavanja sukoba interesa, tijelima i postupku za praćenje primjene Kodeksa i odlučivanje o sukobu interesa te druga pitanja od važnosti za provedbu ovog Kodeksa.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA