javna nabava

Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Zadarska županija kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja župan te s njim povezane osobe u sukobu interesa.

I. POSTUPCI JAVNE NABAVE


II. PLAN NABAVE


Plan nabave za 2016. godinu


Plan nabave za 2015. godinu


Plan nabave za 2014. godinu


Plan nabave za 2013. godinu


III. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA


(Podaci u Registru ugovora ažurirani su danom 06.07.2017. godine)

Arhiva