javna nabava

Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Zadarska županija kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

I. POSTUPCI JAVNE NABAVE


II. PLAN NABAVE


Plan nabave za 2016. godinu


Plan nabave za 2015. godinu


Plan nabave za 2014. godinu


Plan nabave za 2013. godinu


III. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA


(Podaci u Registru ugovora ažurirani su danom 06.01.2017. godine)

Arhiva