Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Mjesto rada u Gračacu

Gračac, Park Svetog Jurja 1

tel: 023/773-833, 023/773-025

fax: 023/773-833


referentica za povjerene poslove

Jadranka Tomljenović

023/773-833

jadranka.tomljenovic@zadarska-zupanija.hr


Uredi mjesta rada u  Gračacu smješteni su u zgradi općine Gračac. U mjestu rada se obavljaju upravni i stručni poslovi iz upravnih područja gospodarstva, turizma, ugostiteljstva, imovinsko-pravnih poslova, poslova opće uprave i društvenih djelatnosti

  • poslovi iz područja društvenih djelatnosti srijedom od 8:00 - 12:00
  • imovinsko-pravni poslovi srijedom od 8:00-12:00
  • poslovi iz područja gospodarstva srijedom od 8:00-12:00

Radno vrijeme: od 7:30 - 15:30 sati

Prijem stranaka od 8:00 - 12:00 sati

Dnevni odmor od 12:00 - 12:30 sati

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA