I Županija demantira Bernardića

Na izjave predsjednika SDP-a Davora Bernardića u intervjuu našem listu reagirali su i iz Zadarske županije, čije regiranje prenosimo u cijelosti.

"Izjave predsjednika SDP-a o maćehinskom odnosu Zadarske županije prema Gradu Pagu su neistinite, paušalne i neutemeljene. Zadarska županija ima isti pristup prema svim jedinicama lokalne samouprave, bez obzira na stranačku pripadnost čelnika lokalne samouprave. Ujedno napominjemo kako gradonačelnik Paga nije član SDP-a i da s njim imamo korektne odnose, uvijek tražeći najbolja rješenja za opće dobro u okviru postojećih mogućnosti prvenstveno financijskih. Izjave, odnosno providni politički predizborni spinovi o tome da je SDP bolja varijanta za  građane, ne treba komentirati jer činjenice koje su se dogodile za vrijeme  obnašanja vlasti na državnoj razini govore suprotno od toga.

U nastavku navodimo dio aktivnosti koje Zadarska županija provodi  na području Grada Paga.

U protekloj godini, kao i ranijih godina, Zadarska županija za osnovnu i srednju školu u Pagu osigurava oko 1.600.000,00 kuna, a za kulturu za gradove i općine iz županijskog proračuna, osim za područje Grada Zadra, upravo Pag ima pojedinačno najviše sredstava za razne kulturne događaje.

Izjava o školstvu

Loše savjetovan i informiran predsjednik SDP-a Davor Bernardić svojom izjavom o školstvu u gradu Pagu dezinformira javnost. Upravo je zbog nesposobne, ili još gore - zlonamjerne, SDP-ove administracije stvoren problem u školstvu u cijeloj RH, pa tako i u Pagu.

Prijedlogom Operativnog programa za konkurentnost i koheziju bila je predviđena izgradnja školskih objekata, ali nebrigom Vlade SDP-a te ministra i njegovih suradnika, onemogućena je izgradnja škola iz europskih izvora.

Građanima Paga omogućena je primarna zdravstvena zaštita kod odabranih liječnika opće medicine te stomatološka zaštita u objektima Doma zdravlja. Mreža javne zdravstvene službe popunjena je u skladu s  propisanim standardima pa tako u Pagu imamo tri tima koncesionara opće/obiteljske medicine, dva tima koncesionara dentalne medicine, jedan tim zdravstvene zaštite žena u Pagu.

Županijska uprava za ceste održava ceste na području Grada Paga u 2016. godini, poslije ugrađenog vodovoda, od državne ceste do Košljuna ugrađen je novi sloj asfalta u punom profilu u dužini 4,2 km. Zaobilaznicu Paga napravile su Hrvatske ceste. Županijska lučka uprava Zadar u suradnji s Gradom Pagom provodi projekt izgradnje i uređenja lučkog područja Luke otvorene za javni promet županijskog značaja Pag, kako  bi se u istoj prvenstveno osigurao dovoljan broj komunalnih vezova a u konačnici i potreban broj vezova za nautički promet u tranzitu.

Brojni paški projekti

Kroz projekt 'Razvoj i promocija biciklističkog turizma u Zadarskoj županiji - Zadar bike magic', koji zajednički provode Turistička zajednica Zadarske županije i Zadarska županija, a kojemu je cilj razvoj Zadarske županije kao ciklo-turističke destinacije, na području otoka Paga do sada je definirano pet biciklističkih staza s ukupno oko 123 km dužine, i to tri staze za MTB i dvije staze za rekreaciju i obitelj (od toga su na području Grada Paga 2 MTB staze i 1 za rekreaciju i obitelj s ukupno oko 83 km).

U pripremi je projekt turističke valorizacije ornitoloških rezervata i  staništa ptica na području Zadarske županije - 'Birdwatching'. Također zajedno financiramo promociju županije u udruženom oglašavanju putem niskotarifnih avioprijevoznika čime se broj avioturista svake godine povećava, kao i ukupan broj turista.

Županije upravlja pomorskim dobrom na Pagu pa je tako dodijelila 4 koncesije, od toga 3 za marikulturu i 1 za plažu. Zadarska županija je pripremila uspostavu jedinstvenog Centra za gospodarenje otpadom na koji će i Grad Pag zbrinjavati otpad. Nadležni upravni odjel županije odnosno Ispostava Pag, redovito rješava sve zahtjeve za gradnju, kao i veliki broj legalizacija bespravno sagrađenih objekata.

Suradnja s poduzetnicima

Županija dobro surađuje s poduzetnicima Paga i to naročito u jačanju  poljoprivrednog sektora i zaštiti poznatih paških proizvoda, prvenstveno sira i paške janjetine, a naše razvojne agencije su aktivne u davanju svekolike pomoći kod pripreme projekata za povlačenje s redstava iz EU fondova.

Zadarska županija nikako nije na začelju kad se govori o indeksu razvijenosti i BDP-u. U jedinoj do sada napravljenoj ovakvoj analizi (za 2012. godinu) Zadarska županija je znatno podigla svoj udjel u BDP-u RH - sa 2,7% (2000. godina) na 3,2% (2012. godina).

BDP po stanovniku Zadarske županije je u analiziranom razdoblju imao gotovo najveći rast od svih županija. U 2000. godini Zadarska županija je (od 20 županija + grad ZG) bila tek na 16. mjestu, a u 2012. je na 8. mjestu (61.411 kn ili 8.169 eura, a uspješnije su samo županije koje nisu bile zahvaćene ratom).

Što se tiče broja zaposlenih i nezaposlenih podaci su izuzetno dobri. Broj nezaposlenih krajem 2016. godine je manji za 1.463 nego pretprošle godine. Broj zaposlenih je veći za oko 1.700 nego prošle godine.

Iz navedenih podataka, a i drugih poznatih činjenica, sasvim je razvidno da Davor Bernardić ne poznaje stanje u Zadarskoj županiji na što ima i pravo, a naše je pravo iznijeti točne podatke."

glasnogovornica v.r. Vlatka Vučić-Marasović, prof.

Izvor: http://www.zadarskilist.hr

>