SELJAČKA TRŽNICA NAJ PROJEKT - Od 1. siječnja predana udruzi izlagača 'Volim domaće'

Seljačka tržnica Zadarske županije izabrana je kao jedan od najdojmljivijih projekata United Nations Development
Programme.

Seljačka tržnica je projekt kojeg je započela Zadarska županija i UNDP u rujnu 2013. godine s ciljem da se kupcima osigura izravni pristup kvalitetnim sezonskim poljoprivrednim proizvodima s područja Zadarske županije.

Od 1.siječnja 2014. godine upravljanje Seljačkom tržnicom preuzela je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije koja je od 1. siječnja 2016. predala upravljanje novo osnovanoj udruzi izlagača „Volim domaće“.

Izvor: http://www.zadarski.hr

>