Župan: Po sudu dužnosnici ne trebaju ni dolaziti na posao

Očit je politički utjecaj na sud po linijama koje su ranije uočene, a zato je odluka suda donijeta na kraju mandata odlazeće Vlade - oštar je župan Zrilić

 
Vijeće Visokog upravnog suda Republike Hrvatske pod predsjedanjem Borisa Markovića, predsjednika vijeća, ukinulo je niz članaka Odluke o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Zadarske županije, donesene 2010. godine, u jeku sukoba župana Stipe Zrilića i tadašnjeg dožupana Stanka Zrilića.

Nije bila tajna da je suradnja dviju vodećih osoba Zadarske županije bila loša, a prema podacima koji su izneseni u tadašnjem izvješću o radu župana i dožupana stajalo je da je župan u prvih šest mjeseci 2010. godine odradio 392,85 uredskih sati, a dožupan Stanko Zrilić svega 141,35 uredskih sati.
Zbog toga je župan 2009. godine dopunio već postojeći Pravilnik o postupanju na radu te je utvrđen, kako za službenike i namještenike, tako i za dužnosnike (župana i njegove zamjenike) način evidencije dolazaka te izlazaka iz radnih prostorija korištenjem kartice za evidenciju, u svrhu obračuna plaće. Međutim, Ministarstvo uprave u svibnju 2014. godine donijelo je Odluku o obustavljanju od primjene odredbi Pravilnika koje se odnose na evidenciju radnog vremena dužnosnika, a sada stiže i presuda visoke sudske instance.

Dužnosnici i službenici

- Ukinute su neke odredbe Odluke Županijske skupštine, a ne župana kao što neki krivo navode. Suština je u tome što se kroz tu Odluku željelo uvesti pravila u trošenje sredstava građana, a sud smatra da dužnosnici ne trebaju raditi ništa pa čak ni dolaziti na posao. Postoje dvije mogućnosti za župana i zamjenike, posao obavljati profesionalno, dakle raditi za plaću, ili volonterski bez plaće, samo za naknadu troškova. Sud smatra da onaj tko da izjavu da će raditi profesionalno ne treba uopće dolaziti na posao. Po Zakonu o radu plaća je naknada za rad! Očit je politički utjecaj na sud po linijama koje su ranije uočene, a zato je odluka suda donijeta na kraju mandata odlazeće Vlade. Zato i jesmo takvo društvo što se štiti nerad i nered i što na javne dužnosti mogu dolaziti razni politički trgovci, manipulatori i neradnici, razočarano je komentirao zadarski župan Stipe Zrilić.

U obrazloženju odluke, Visoki upravni sud citira mišljenje Ministarstva uprave kako članci navedene Odluke nisu usklađeni sa zakonima višeg reda (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima). Osobama koje profesionalno obavljaju dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika, pripadaju i određena prava po osnovi obavljanja te dužnosti.

"Pravo na plaću, kao i druga prava iz rada općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika ne spadaju u područje službeničkih odnosa nego proizlaze iz prava osoba izabranih na određenu dužnost u jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Dakle, u konkretnom slučaju zamjenik župana nije službeničko radno mjesto, nego dužnost na koju je zamjenik, isto kao i župan, izabran na lokalnim izborima u skladu sa zakonom. Slijedom navedenog, na dužnosnike koji su izabrani i dužnost obavljaju za vrijeme trajanja mandata, nisu primjenjiva sva pravila koja se odnose na službenike u lokalnoj i područnoj samoupravi, kao što je primjerice u konkretnom slučaju vođenje evidencije o trajanju radnog vremena", ističe se u podnesku Ministarstva uprave.

Neovisno o trajanju njegovog »radnog vremena«, dužnosniku koji profesionalno obavlja dužnost pripada pravo na plaću i staž osiguranja. To pravo treba tumačiti dvosmjerno, jer kao što mu se plaća ne umanjuje zbog »kraćeg radnog vremena«, istovremeno dužnosnik nema pravo ni na uvećanje plaće po osnovi prekovremenog rada, rada vikendom ili na praznik, kao ni po bilo kojoj drugoj osnovi.


Odluka mimo zakona

- Međutim, nesporno je da lokalni dužnosnici, osim prava na plaću i staž osiguranja, imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti (kao što su npr. putni i drugi troškovi nastali u vezi s obnašanjem dužnosti) kao i neka druga prava, npr. pravo na korištenje službenog automobila. Prava lokalnih dužnosnika u vezi s obnašanjem dužnosti, treba urediti općim aktom koji donosi predstavničko tijelo lokalne jedinice, ali ne na način na koji je predstavničko tijelo to učinilo u Odluci o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Zadarske županije, priznavajući županu i njegovim zamjenicima koji profesionalno obavljaju dužnost, sva materijalna i druga prava iz radnog odnosa na koja ostvaruju pravo službenici i namještenici prema Kolektivnom ugovoru i drugim izvorima radnog prava. Lokalni dužnosnici ne mogu ostvarivati druga materijalna prava, odnosno regres za korištenje godišnjeg odmora, pravo na novčanu pomoć, kolektivno osiguranje, jubilarnu nagradu, dar za djecu i božićnicu, stav je Ministarstva uprave.

Sud je utvrdio da Odluka donositelja Županijske skupštine Zadarske županije od 11. lipnja 2010. nije suglasna s navedenim zakonima, zbog čega je Sud na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima zahtjev podnositelja usvojio i ukinuo određene odredbe osporene Odluke čiju ocjenu zakonitosti je podnositelj zatražio.

Izvror: http://zadarskilist.hr

>