Odobreno produljenje koncesije Kornat – ittici, ništa od turističkih aktivnosti za tvrtke Kali tuna i Nautica Veli Rat

Tvrtka Kornat – ittica sa sjedištem u Pakoštanima koristi pomorsko dobro u akvatoriju otoka Vrgade za uzgoj 400 tona bijele ribe. Koncesija ističe u siječnju 2016. godine, stoga su zatražili produljenje koncesije za godinu dana. Za novo produljenje trebali su provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, a s obzirom da planiraju povećanje uzgojnog kapacitetea te nova zapošljavanja, iz županije stiže pozitivna odluka o produljenju koncesije, a da bi to bilo konačno, valja pričekati Županijsku skupštinu.

Druga lokalna tvrtka koja se bavi ribogojstvom, Kali tuna, uputila je zahtjev za izmjenu i dopunu ugovora o koncesiji na pomorskom dobru. Ovlaštenik koncesije, kao gospodarski subjekt koji je, pored ostalog registriran i za obavljanje turističke i ugostiteljske dijelatnosti, namjerava u dogledno vrijeme pokrenuti turistički projekt koji bi gostima, kroz interaktivan i edukativan sadržaj, omogućio upoznavanje biologije tune i uzgoja tuna. Tvrtka je planirala organizirati izlete u uzgajalište, te plivanje u kavezima. Međutim, Zakon o morskom ribogojilištu ne dopušta turističke djelatnosti na tim područjima, stoga je Županija zakonom obvezna odbiti njihov zahtjev za izmjenu i dopunu ugovora.

Županija je odbila i zahtjev za produženje roka trajanja koncesije na pomorskom dobru ovlašteniku Nautici iz Velog Rata. Navedena tvrtka tražila je produženje na 30 godina, a u planu im je bila izgradnja luke i popratnih sadržaja, te su priložili Studiju gospodarske opravdanosti. Analizom Studije u  Županiji nisu uvidjeli nova ulaganja, stoga je predloženo odbijanje zahtjeva.

Izvor: http://www.antenazadar.hr

>