Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Zadarska će županija uz pomoć EU sredstva osposobiti sve osnovne škole za rad u jednoj smjeni, a uvodi se i cjelodnevna nastava!

Posted On Srijeda, 21 srpnja 2021 08:59

Od 27 osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, nastava u jednoj smjeni odvija se u njih dvadeset, dok se u 7 matičnih i područnih škola nastava zbog nedostatka prostora i neadekvatnih uvjeta održava u dvije smjene. Takva praksa uskoro bi trebala biti prošlost zahvaljujući sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) namijenjenim ulaganjima u osnovno školstvo, točnije za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave. Hrvatskoj je za tu svrhu Europska komisija dala dvije milijarde i 280 milijuna kuna, a dio tih sredstva sigurno će doći u Zadarsku županiju koja je već počela prikupljati podatke o potrebama osnovnih škola kojima je osnivač.

- Prilika je to za podizanje prostornog i materijalnog standarda naših škola. Uz dogradnju postojećih i izgradnju novih školskih zgrada, cilj je i uvođenje cjelodnevne nastava u svim osnovnim školama. Ona je zamišljena da bude kvalitetnija od produženog boravka te je očigledno da će realizacija utjecati na kvalitetu života učenika i njihovih roditelja ili skrbnika – kaže Ivan Šimunić, pročelnik županijskog upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport koji je od svih osnovnih škola zatražio da mu dostave podatke o potrebama za uvođenje nastave u jednoj smjeni.

- Cjelodnevna nastava znači da bi djeca u školi ostajala do poslijepodnevnih sati. Iza jutarnje nastave djeca bi u školi imala ručak, a potom bi se posvetila pisanju domaćeg rada. Profesori bi vrijeme iskoristili za dodatan rad s djecom s posebnim potrebama te s darovitim učenicima, a u okviru škole odvijale bi se i slobodne aktivnosti. Učitelji bi tako bili angažirani punih osam sati u radu s djecom. Naravno, za sve to potrebno je promijeniti neke sadašnje normativne okvire, ali realizacijom sredstava koja nam stoje na raspolaganju, postigao bi se određeni preduvjeti i jednak standard za sve osnovnoškolce na području Zadarske županije – govori pročelnik Šimunić.

Nakon što njegovu ured prikupi sve potrebne podatke od osnovnih škola, u planu je da Ministarstvo obrazovanja do kraja godine raspiše natječaj na koji bi županije prijavile potrebe škola. Iako cijeli mehanizam povlačenja sredstva još nije detaljno razrađen, brzina realizacije uvelike će ovisiti o stupnju pripremljenosti dokumentacije za proširenje, rekonstrukciju ili izgradnju nove škole, naglašava županijski pročelnik za obrazovanje.

Popis potreba osnovnih škola kojima je Županija osnivač donosimo u nastavku uz napomenu da neke škole još nisu poslale tražene podatke. Početak implementacije projekta u optimističnoj varijanti očekuje se u školskoj godini 2022./2023.

OŠ BIOGRAD

Škola radi u dvije smjene koje se rotiraju - 640 / 250 (druga smjena)

Trenutno se radi na reviziji projekta jer je u međuvremenu, od izdavanja građevinske dozvole, došlo do promjene propisa, pa je projekt potrebno uskladiti s novim odredbama.

OŠ SUKOŠAN

Škola radi u dvije smjene koje se ne rotiraju 315 / 121

Potrebna dogradnja 8 učionica i zapošljavanje kućnog majstora

Predan je zahtjev za građevinsku dozvolu za dogradnju škole, škola ima suglasnost Ministarstva na projekt

OŠ STARIGRAD

Škola radi u dvije smjene koje se ne rotiraju 111 / 51

Izrađen je novi projekt i izdana je građevinska dozvola, te je izdana suglasnost Ministarstva na projekt

OŠ "JURJA BARAKOVIĆA", RAŽANAC

Škola radi u dvije smjene koje se ne rotiraju 76 / 35

U matičnoj školi je potrebna dogradnja 9 učionica i izgradnja jednodjelne dvorane.

U tijeku su konzultacije oko projekta za zgradu u Ražancu i izgradnju nove školske športske dvorane, te za zgradu Područne škole u Radovinu.

PODRUČNA ŠKOLA RADOVIN

Škola radi u dvije smjene koje se ne rotiraju 34 (druga smjena)

PŠ Radovin potrebna je izgradnja 5 učionica i izgradnja jednodjelne dvorane.

OŠ ˝PETAR ZORANIĆ˝, NIN

Škola radi u jednoj smjeni 276.

Potrebno je izgradnja kuhinje, opremanje kuhinje i blagovaonice.

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju kuhinje, opremanje kuhinje i blagovaonice

PODRUČNA ŠKOLA VRSI

Škola radi u dvije smjene koje se rotiraju 1. i 4. razred 19 / 2. i 3. razred 18

Potrebna je dogradnja 2 učionice, knjižnice, školske dvorane, opremanje kuhinje i blagovaonice.

Za Područnu školu Vrsi izrađen je idejni projekt za dogradnju i školsku športsku dvoranu, te je potrebno zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

OŠ PRIVLAKA

Škola radi u dvije smjene koje se rotiraju 298 / 42

Prostor jedne učionice zauzima vrtić, izgradnja vrtića planirana je do 2022/2023. i time bi se zadovoljila potreba za prostorom

PODRUČNA ŠKOLA VIR

Škola radi u dvije smjene koje se rotiraju 40

Potrebna je izgradnja nove školske zgrade za PŠ Vir

Za Područnu školu Vir izrađen je projekt za koji je potrebno ishoditi suglasnost Ministarstva, te građevinsku dozvolu.

OŠ PAKOŠTANE

Škola radi u dvije smjene koje se rotiraju 357 / 1. i 4. razred 46 2. i 3. razred 37

OŠ BENKOVAC

Škola radi u jednoj smjeni 612

OŠ "NIKOLE TESLE", GRAČAC

Škola radi u jednoj smjeni 229

Potrebna je adaptacija školske dvorane, školske kuhinje, informatičke učionice, vodoinstalacijski radovi, sanacija hodnika, uređenje učionice tehničke kulture i kemije, uređenje školskog igrališta.

OŠ OBROVAC

Škola radi u jednoj smjeni 169

OŠ "JURJA DALMATINCA", PAG

Škola radi u jednoj smjeni 236

Potrebna je dogradnja postojeće zgrade - kuhinja i blagovaonica, knjižnica, 2 kabineta te 1 višenamjenski prostor.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za dogradnju škole.

OŠ ZEMUNIK

Škola radi u jednoj smjeni 175

Potrebna je nadogradnja 4 učionice, blagovaonica, 2 sanitarna čvora, energetska obnova vanjske stolarije i uređenje fasade, izgradnja školske dvorane.

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za dogradnju škole.

OŠ GALOVAC

Škola radi u jednoj smjeni 145

Za Područnu školu Gorica predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za dvoranu. Projekt ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

OŠ "VLADIMIRA NAZORA", ŠKABRNJA

Škola radi u jednoj smjeni 180

OŠ POLIČNIK

Škola radi u jednoj smjeni 213.

Potrebna je nadogradnja škole i to kuhinje s blagovaonicom, spremište za potrebe kuhinje i potrošnog materijala, prostor za spremačice, sanacija školske športske dvorane.

OŠ "BRAĆA RIBAR", POSEDARJE

Škola radi u jednoj smjeni 250

Potrebna je dogradnja 2 učionice s pripadajućim sanitarnim čvorovima i kabinetima u matičnoj školi. U PŠ Podgradina je potrebna dogradnja 2 učionice.

OŠ NOVIGRAD

Škola radi u jednoj smjeni 38

OŠ "BRAĆE RADIĆ", PRIDRAGA

Škola radi u jednoj smjeni 97

Potrebno je dograditi 3 učionice i izgraditi športsku dvoranu

Izdana je građevinska dozvola za dogradnju škole. Športska dvorana se projektira.

OŠ "VALENTIN KLARIN", PREKO

Škola radi u jednoj smjeni 316

OŠ "PETAR LORINI", SALI

Škola radi u jednoj smjeni 65

Potrebno je ulaganje u obnovu i rekonstrukciju matične zgrade i PŠ Božava, ili izgradnju nove škole u Salima.

OŠ "VLADIMIR NAZOR", NEVIĐANE

Škola radi u jednoj smjeni 96.

Potrebno je napraviti školsku kuhinju, uređenje vanjskog sportskog igrališta.

OŠ SV. FILIP I JAKOV

Škola radi u jednoj smjeni 351.

Potrebno je dograditi dvije učionice, kabinet, knjižnicu, zbornicu i manje spremište i pripadajući sanitarni čvor.

U izradi je projektna dokumentacija za dogradnju škole.

OŠ "PETRA ZORANIĆA", JASENICE

Škola radi u jednoj smjeni 110.

Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju dvorane, a potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za dogradnju škole

OŠ "FRANKA LISICE", POLAČA

Škola radi u jednoj smjeni 154

Potrebno je urediti kuhinju, renovirati školsku dvoranu, sanirati krovište, sanirati interijer učionica i klimatizirati školsku dvoranu.

OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ", LIŠANE OSTROVIČKE

Škola radi u jednoj smjeni 64

Osigurana su sredstva za legalizaciju objekta i za daljnje projektiranje, tj. dogradnju školskih učionica i školske športske dvorane.

OŠ "PETAR ZORANIĆ", STANKOVCI

Škola radi u jednoj smjeni 189

Izrađena je dokumentacija za dogradnju škole i školske športske dvorane i treba je novelirati.

OŠ "STJEPANA RADIĆA", BIBINJE

Škola radi u jednoj smjeni 420

Potrebno je dograditi 2 učionice i opremiti školsku kuhinju

 

Izvor: Zadarski.hr

Pročitano 940 puta

Zadnje objave

rujna 25, 2023

Kulturno vijeće Zadarske županije je donijelo Kriterije za ocjenu kvalitete prijedloga programa javnih potreba u kulturu Zadarske županije

Na svojoj 10. sjednici održanoj 25. rujna 2023. Kulturno vijeće Zadarske županije je…
rujna 15, 2023

NAJAVA 14. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

14. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 21. rujna…
rujna 15, 2023

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za poticanje IT poduzetništva na području Zadarske županije

Zadarska županija kao provoditelj Programa poticanja IT poduzetništva na području…
rujna 04, 2023

Povratak u školske klupe: Župan sa suradnicima posjetio škole u Obrovcu

Prvog dana nove školske godine župan Božidar Longin u pratnji zamjenika Šime Vickovića,…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA