SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB

Savjet za socijalnu skrb

Zakonom o socijalnoj skrbi određeno je da seu cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na svom području, jedinica područne (regionalne) samouprave osniva Savjet za socijalnu skrb.

Zadaće Savjeta za socijalnu skrb Zadarske županije su:


 • predlagati donošenje socijalnog plana za područje Zadarske županije
 • planirati razvoj mreže socijalnih usluga
 • pratiti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na području Zadarske županije
 • utvrđivati stanje kapaciteta za pružanje usluga socijalne skrbi
 • pratiti dostupnosti mreže socijalnih usluga
 • utvrđivati potrebe za institucionalnom skrbi
 • utvrđivati potrebe za izvanistitucionalnim oblicima skrbi
 • davati inicijative za izmjenu mreže ustanova socijalne skrbi
 • predlagati mjere za socijalnu zaštitu skupina u većem riziku od socijalne isključenosti
 • predlagati mjere u cilju osiguravanja zdravog okoliša
 • obavljati i druge zadaće na području socijalne skrbi u svrhu ostvarivanja strateških razvojnih ciljeva Županije sukladno važećim propisima

Članovi Savjeta za socijalnu skrb Zadarske županije su:


 1. Marija Pletikosa - predsjednica Savjeta
 2. Nada Gauta - članica Savjeta
 3. Dubravka Dragaš - članica Savjeta
 4. Vesna Burčul - članica Savjeta
 5. Nataša Petrušić - članica Savjeta
 6. Ljiljana Šarić - članica Savjeta
 7. Roberta Stručić - članica Savjeta
 8. Jelena Ćosić Dukić - članica Savjeta
 9. Jelena Milin - članica Savjeta
 10. Mirjana Tadić - članica Savjeta
 11. Valentina Cindori - članica Savjeta
 12. Dubravko Bacalja - član Savjeta
 13. Adela Pece - članica Savjeta
 14. Antonija Marić - članica Savjeta
 15. Vesna Dujić - članica Savjeta
 16. Katarina Tokić - članica Savjeta
 17. Josip Vidov - član Savjeta
 18. Ljiljana Dujmović - članica Savjeta
 19. Maja Škifić - članica Savjeta

Ako korisnici socijalnih usluga, imaju prijedlog ili mišljenje o tome kako poboljšati kvalitetu i dostupnost socijalnih usluga, mogu se obratiti Savjetu za socijalnu skrb.

Adresa:

Zadarska županija, Savjet za socijalnu skrb, B. Petranovića 8, 23000 Zadar

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, na telefon: 350-348 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..