Proračun

Proračun Zadarske županije za 2016. godinu
Proračun Zadarske županije za 2015. godinu
Proračun Zadarske županije za 2014. godinu
Proračun Zadarske županije za 2013. godinu
Proračun Zadarske županije za 2012. godinu
Proračun Zadarske županije za 2011. godinu
Proračun Zadarske županije za 2010. godinu
Proračun Zadarske županije za 2009. godinu
Proračun Zadarske županije za 2008. godinu
Proračun Zadarske županije za 2007. godinu
Proračun Zadarske županije za 2006. godinu
Proračun Zadarske županije za 2005. godinu

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA