Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i financije izrađuje nacrt prijedloga proračuna, izmjena i dopuna proračuna, godišnjeg obračuna i konsolidiranog proračuna te prateće akte i propisana izvješća u svezi proračuna; prati naplatu i izvršenje proračuna; planira likvidnost proračuna; predlaže mjere u cilju povećanja prihoda i smanjenja rashoda; obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranih funkcija; funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja; praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava; vodi sve propisane poslovne knjige (dnevnik, glavnu knjigu, pomoćne knjige i ostale pomoćne evidencije); vodi registar koncesija; vodi registar pravnih osoba i imovine Županije; obavlja nadzor korisnika proračuna sukladno zakonu i drugim propisima; obavlja poslove koje se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola; sudjeluje u procedurama i analizira prijedloge različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva; sudjeluje u procedurama i praćenju obveza po danim jamstvima i suglasnostima; obavlja ostale poslove sukladno zakonu.

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar


Žiro račun Zadarske županije:

Žiro račun Zadarske županije otvoren je kod OTP banke Hrvatska d.d., Domovinskog rata 3, Zadar i glasi:
2407000-1800013007
IBAN: HR4024070001800013007
BIC: OTPVHR2X