Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Viši stručni suradnik-UO za društvene djelatnosti


Viši stručni suradnik za zdravstvo u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zadarske županije


Referent za uredsko poslovanje u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Zadarske županije


Arhiva