Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Aktivni natječaji

Aktivni natječaji

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku– za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku - područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


Napomena: Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici i dnevnom tisku . Budući rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Zadarska županija ne radi, posljednji dan za zaprimanje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan, odnosno 14.veljače 2022. godine.

DATUM OBJAVE 14.01.2022.

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


Napomena: Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici i dnevnom tisku . Budući rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Zadarska županija ne radi, posljednji dan za zaprimanje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan, odnosno 14.veljače 2022. godine.

DATUM OBJAVE 14.01.2022.

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


DATUM OBJAVE 12.01.2022.

Javni poziv za dodjelu Welcome nagarad za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji u 2021. godini


DATUM OBJAVE 06.10.2021.

NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2021. godini.


Dana 28.  rujna  2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece objavilo je Natječaj za godišnju nagradu i nagradu za životno djelo za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece za 2021. godinu.

Informacije o natječaju dostupne su na stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8323195.html (Narodne novine broj 103/21)

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama., odnosno do 9. listopada 2021. godine

DATUM OBJAVE 28.09.2021.

Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Zadarske županije


DATUM OBJAVE 21.09.2021.

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2022. godinu


DATUM OBJAVE 10.09.2021.

JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVAPOMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA - PARTNERIMA U PROJEKTU U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.


DATUM OBJAVE 09.08.2021.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mikro poduzetnicima radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 na području Zadarske županije za 2021. godinu


Zadarska županija dana 23. travnja 2021. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mikro poduzetnicima radi ublažavanja epidemije bolesti COVID-19 na području Zadarske županije za 2021. godinu. Program je izradio Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, a namjena mu je dodjelom bespovratnih potpora različitih iznosa očuvati i poticati poslovne aktivnosti za mikro subjekte čiji je rad otežan zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 i kojima je zbog toga došlo do značajnog pada poslovnih aktivnosti.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije, tj. 23. svibnja 2021. godine, odnosno prvi sljedeći radni dan, dok su sredstva za provedbu ovog Programa osigurana u ukupnom iznosu od 950.000,00 kuna.

Cijeli sadržaj Javnog poziva, s pripadajućim obveznim obrascima možete preuzeti ispod.

DATUM OBJAVE 23.04.2021.


Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2021. godinu


DATUM OBJAVE 15.03.2021.


Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, športu i prosvjeti Zadarske županije za 2021. godinu u okviru raspoloživih sredstava s pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi, Ostali neraspoređeni programi u športu i Ostali neraspoređeni programi u prosvjeti


DATUM OBJAVE 12.03.2021.


Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


DATUM OBJAVE 10.02.2020.


JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


DATUM OBJAVE 15.01.2020.


JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade –područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


DATUM OBJAVE 15.01.2020.


Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


DATUM OBJAVE 13.01.2020.


Javni poziv za dodjelu sredstava potpore iz područja lovstva na području Zadarske županije za 2020. Godinu


DATUM OBJAVE 26.10.2020.


Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Zadarske županije


DATUM OBJAVE 20.10.2020.


NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2020. godini.


Dana 9. listopada 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2020. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece objavilo je Natječaj za godišnju nagradu i nagradu za životno djelo za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece za 2020. godinu.

Informacije o natječaju dostupne su na linku: „Narodne novine“  broj 110/2020  Oglasni dio https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305799.html

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama., odnosno do 24. listopada 2020. godine

DATUM OBJAVE 09.10.2020.


Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2021. Godinu


DATUM OBJAVE 16.09.2020.


JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2020. godinu


DATUM OBJAVE 16.09.2020.


Javni poziv - Programa kreditiranja kroz financijski instrument COVID 19


DATUM OBJAVE 14.09.2020.


Javni poziv za zainteresirane osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama - partnerima u projektu u školskoj 2020./21. godini


DATUM OBJAVE 06.08.2020.


Odluka o poništenju Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


DATUM OBJAVE 04.08.2020.


Javni poziv za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji


DATUM OBJAVE 29.07.2020.


Javni poziv za dodjelu interventnih potpora uslijed epidemije bolesti COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020. godinu


DATUM OBJAVE 28.07.2020.


JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2020. godinu


DATUM OBJAVE 27.07.2020.


Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2020/2021.


Odluka kojom se odgađa donošenje Odluke o odobravanju potpora za programe/projekte udruga u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


DATUM OBJAVE 03.02.2020.


Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, športu i prosvjeti Zadarske županije za 2020. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi, Ostali neraspoređeni programi u športu i Ostali neraspoređeni programi u prosvjeti


DATUM OBJAVE 24.01.2020.


Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2020. godinu


DATUM OBJAVE 14.01.2020.


J A V N I P O Z I V za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


DATUM OBJAVE 15.01.2020.


J A V N I P O Z I V za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb udruge i mlade – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


DATUM OBJAVE 15.01.2020.


Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


DATUM OBJAVE 13.01.2020.


Javni poziv za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji u 2019. godini


DATUM OBJAVE 21.10.2019.


Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Zadarske županije


DATUM OBJAVE 10.10.2019.


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta

Nagrade se dodjeljuju u kategoriji godišnjih nagrada i nagrade za životno djelo.
Sve informacije dostupne su na linku https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/natjecaj-za-dodjelu-nagrade-za-promicanje-prava-djeteta/11192


DATUM OBJAVE 13.09.2019.

Rok za predaju prijava je do 26. rujna 2019. godine


Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2020. godinu


DATUM OBJAVE 06.08.2019.


JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-PARTNERIMA U PROJEKTU U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.


DATUM OBJAVE 18.07.2019.


Javni poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima


DATUM OBJAVE 03.07.2019.


Natječaj za upis učenika u 1. razred Srednjih škola


DATUM OBJAVE 17.06.2019.


Javni poziv za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2019. godinu


DATUM OBJAVE 25.04.2019.


Javni natječaj za prodaju nekretnine Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2


DATUM OBJAVE 15.2.2019


Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2019. godinu


DATUM OBJAVE 07.02.2019.


Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


DATUM OBJAVE 01.02.2019.


Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i športu Zadarske županije za 2019. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi i Ostali neraspoređeni programi u športu zajedno sa svim popratnim obrascima


DATUM OBJAVE 24.01.2019.


Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


DATUM OBJAVE 16.01.2019.


Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


DATUM OBJAVE 16.01.2019.


Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


DATUM OBJAVE 10.01.2019.


Javni natječaj za prodaju nekretnine Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2


DATUM OBJAVE 23.11.2018.


Natječaj za osnovne i srednje škole na području Zadarske županije „SLOBODAN OD OVISNOSTI, RASTURAM U UMJETNOSTI“


DATUM OBJAVE 19.11.2018.


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja lovstva za 2018


DATUM OBJAVE 25.10.2018.


Javni poziv za dodjelu nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji


DATUM OBJAVE 22.10.2018.


Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika


Obrasci za prijedloge kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Zadarske županije (formalna skupina mladih):

Obrasci za prijedloge kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Zadarske županije (neformalna skupina mladih)

DATUM OBJAVE 06.10.2018.


Javni poziv za prikupljanje prijava pravnih osoba za sufinanciranje mjera e-mobilnosti


Prilozi:

DATUM OBJAVE 03.10.2018.


Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2018. godinu


Prilozi:

DATUM OBJAVE 20.09.2018.


Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini


Podaci o natječaju dostupni su na poveznici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH

https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/natjecaj-za-dodjelu-nagrade-za-promicanje-prava-djeteta-u-2018-godini/10450

i poveznici Narodnih novina https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

DATUM OBJAVE: 17.09.2018.


Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2019. godinu.


Prilozi:

DATUM OBJAVE 03.08.2018.


Javni poziv za zainteresirane osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama - partnerima u projektu u školskoj 2018./19. godini


DATUM OBJAVE 30.07.2018.


Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2018./19.


DATUM OBJAVE 18.06.2018.


Javni poziv- potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima 2018


Prilozi:

DATUM OBJAVE 11.06.2018.


Javni poziv-potpore poduzetništvu mladih i žena 2018


Prilozi:

DATUM OBJAVE 11.06.2018.


Javni poziv-potpore za početak rada poduzetnika 2018


Prilozi:

DATUM OBJAVE 11.06.2018.


Javni poziv-potpore za stručno osposobljavanje 2018


Prilozi:

DATUM OBJAVE 11.06.2018.


JAVNI POZIV za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2018. godinu


Prilozi:

DATUM OBJAVE 11.05.2018.


Javni poziv – Welcome


Prilozi:

DATUM OBJAVE 09.04.2018.


Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2018. godinu


Prilozi:

DATUM OBJAVE 16.03.2018.


JAVNI POZIV UDRUGAMA za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i športu Zadarske županije za 2018. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi i Ostali neraspoređeni programi u športu


Prilozi:

DATUM OBJAVE 01.02.2018.


Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Prilozi:

DATUM OBJAVE 01.02.2018.


Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


DATUM OBJAVE 15.01.2018.

Prilozi:

Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


DATUM OBJAVE 15.01.2018.

Prilozi:

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


DATUM OBJAVE 10.01.2018.

Prilozi:

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, sportu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2018. godinu


DATUM OBJAVE 02.10.2017.

Prilozi:

Javni poziv udrugama za sufinanciranje projekata iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture Zadarske županije za 2017. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju


DATUM OBJAVE 07.09.2017.

Prilozi:

Obavijest o produljenju roka za dostavu prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu.


DATUM OBJAVE 04.09.2017.

Rok za dostavu prijava na Javni pozivza podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu produljuje se te se prijave moraju podnijeti do 1. listopada 2017. godine. Sve odredbe Javnog poziva, osim u dijelu KRITERIJ I VISINA POTPORE (Sufinancirati se mogu troškovi nastali i plaćeni od 02. rujna 2016. godine do 1. listopada 2017. godine) ostaju nepromijenjeni.

Poveznica na Javni poziv:

Javni poziv za zainteresirane osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama - partnerima u projektu „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka


DATUM OBJAVE 04.08.2017.

Prilozi

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu


DATUM OBJAVE 31.07.2017.

Prilozi

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije u 2017. godini


DATUM OBJAVE 21.07.2017.

Prilozi:

Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. godini.


DATUM OBJAVE 6.07.2017

Prilozi:

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školsku godinu 2017./2018.


DATUM OBJAVE 19.06.2017

Prilozi:

Javni natječaj za lovište broj XIII/101 Pag


DATUM OBJAVE 27.04.2017

Prilozi:

Javni poziv za prijavu kandidata za veleposlanika kulture za Zadarsku županiju za sezonu 2017./2018.


DATUM OBJAVE 12.04.2017

Prilozi:

Javni poziv za podnošenje zahtijeva za kredite iz Programa „Jamsteno-kreditni fond za zeleno poduzetnštvo“za podnošenje zahtijeva za kredite iz Programa „Jamsteno-kreditni fond za zeleno poduzetnštvo“


DATUM OBJAVE 31.03.2017

Prilozi:

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ruralnog razvoja za 2017. godinu


DATUM OBJAVE 21.02.2017

Prilozi:

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.


DATUM OBJAVE 01.02.2017

Prilozi:

JAVNI POZIV UDRUGAMA za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i sportu Zadarske županije za 2017. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi i Ostali neraspoređeni programi u sportu


DATUM OBJAVE 24.01.2017

Prilozi:

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove


DATUM OBJAVE 16.01.2017

Prilozi:

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


DATUM OBJAVE 5.01.2017

Prilozi:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja lovstva za 2016. godinu


DATUM OBJAVE 25.10.2016

Prilozi:

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, sportu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2017. godinu


DATUM OBJAVE 26.09.2016

Prilozi:

Javni poziv za iskazivanje interesa (neobvezujući) za realizaciju projekta izgradnja zdravstveno – turističkog centra biograd u Biogradu na Moru


DATUM OBJAVE 09.09.2016

Prilozi:

Poziv za iskaz interesa za partnerstvom u projektu centar kompetencija !!!!!


DATUM OBJAVE 30.08.2016

Prilozi:

J A V N I P O Z I V za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2016. godinu


DATUM OBJAVE 10.06.2016

Prilozi:

J A V N I P O Z I V za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ruralnog razvoja za 2016. godinu


DATUM OBJAVE 08.06.2016

Prilozi:

JAVNI POZIV za sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2016. godinu


DATUM OBJAVE 08.06.2016

JAVNI POZIV JE ZATVOREN 15. srpnja 2016. GODINE

Prilozi:

Javni poziv udrugama za sufinanciranje projekata iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture Zadarske županije za 2016. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju


DATUM OBJAVE 06.06.2016

Prilozi:

Javni poziv za dodjelu potpora za početak rada poduzetnika za 2016. godinu


DATUM OBJAVE 03.06.2016

Prilozi:

Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2016. godinu


DATUM OBJAVE 03.06.2016

Prilozi:

Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkih lovišta


DATUM OBJAVE 11.02.2016

Prilozi:

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i sportu Zadarske županije za 2016. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi i Ostali neraspoređeni programi u sportu


DATUM OBJAVE 20.01.2016

Prilozi:

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2016. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb


DATUM OBJAVE 18.01.2016

Prilozi:

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove


DATUM OBJAVE 15.01.2016

Prilozi:

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


DATUM OBJAVE 12.01.2016

Prilozi:

Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Zadarske županije


DATUM OBJAVE 06.10.2015

Prilozi:

Javni poziv za fizičke osobe za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Zadarskoj Županiji u 2015. godini


DATUM OBJAVE 29.09.2015

Prilozi:

Javni poziv za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika za 2015. godinu.


DATUM OBJAVE 23.09.2015

Prilozi:

Javni poziv za dodjelu potpora za početak rada poduzetnika za 2015. godinu.


DATUM OBJAVE 09.09.2015

Prilozi:

Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2015. godinu.


DATUM OBJAVE 08.09.2015

Prilozi:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za 2015. godinu


DATUM OBJAVE 24.03.2015

Prilozi:

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“ !!!!


DATUM OBJAVE 24.03.2015

Prilozi:

Otvoren treći krug javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata obnovljivih izvora energije !!!!


DATUM OBJAVE 24.03.2015

Prilozi:

POZIVNI NATJEČAJ za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije 2015. godinu


DATUM OBJAVE 16.01.2015.

Prilozi:

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja lovstva za 2014. godinu


DATUM OBJAVE 14.11.2014.

Prilozi:

JAVNI POZIV vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Zadarske županije


DATUM OBJAVE 14.11.2014.

Prilozi:

JAVNI POZIV vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Zadarske županije


DATUM OBJAVE 07.10.2014.

Prilozi:

Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkih otvornih lovišta broj XIII/118 „NIN“ i lovište broj XIII/106“ŠKARDA-IST


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkih otvornih lovišta broj XIII/118 „NIN“ i lovište broj XIII/106“ŠKARDA-IST


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Glavni ured Hrvatske turističke zajednice objevljen je javni poziv u okviru nacionalnog programa "Čovjek - ključ uspjeha u turizmu 2014." podijeljen u dvije kategorije "Djelatnik godine – naziv kategorije" ili „Priznanje za životno djelo u turizmu“


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa konkurentnost turističkog gospodarstva


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za 2014. godinu


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Ministarstvo turizma objavilo javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Mladi u srcu – Nagrada Europske godine aktivnog starenja


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Mladi u srcu – Nagrada Europske godine aktivnog starenja


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Pozivamo sve zainteresirane da obrate pozornost na aktualni Javni poziv Ministarstva turizma u kojem se dodjeljuju bespovratna sredstva Programima poticanja inovacija u turizmu, a koji je otvoren do 31. kolovoza 2012. godine


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Otvoren natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava «Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba»


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa jadranske prekogranične suradnje


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Natječaj za bespovratna sredstva za projekte usmjerene na promicanje održivog razvoja i politike zaštite okoliša


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Natječaj za bespovratna sredstva za projekte usmjerene prevenciji nasilja među mladima i djecom te njegovanju volonterstva među mladima


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Obavijest prijaviteljima sa pozitivno OCJENJENIM ZAHTJEVIMA NA NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE NABAVE I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORSKIH SUSTAVA ZA PRIPREMUPOTROŠNE TOPLE VODE ZA 2011. GODINU


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Poziv za prijavu prijedloga projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - rad regionalnih Info-centara za mlade za dodjelu financijske potpore u 2011. godini


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Poziv za prijavu prijedloga projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - rad regionalnih Info-centara za mlade za dodjelu financijske potpore u 2011. godini


DATUM OBJAVE 27.08.2014.

Prilozi:

Natječaj za sufinanciranje aktivnosti kojima se obilježava Međunarodna godina biološke raznolikosti


DATUM OBJAVE 10.03.2010.

Prilozi:

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite iz projekta "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA"


DATUM OBJAVE 17.02.2010.

Prilozi:

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA