Preuzimanje zahtjeva za izdavanje dokumenta prostornog uređenja i gradnje

Preuzimanje zahtjeva za izdavanje dokumenta prostornog uređenja i gradnje

Microsoft Word dokumenti

Procjene vrijednosti nekretnina – zahtjevi za izvatke


* Izvadci se izdaju na zahtjev procjenitelja za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnine

Zahtjevi vezani za prostorno uređenje i gradnju