Najava konstituirajuće sjednice

Odlukom predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, KLASA: 023-01/17-01/08, URBROJ: 2198-01-17-1 od dana 07. lipnja 2017.godine, sazvana je konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Zadarske županije koja će se održati

dana 20. lipnja (utorak) 2017. godine u 10,00 sati

u Velikoj vijećnici Doma županije u Zadru, Božidara Petranovića 8.

 

sa sljedećim dnevnim redom:

- Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatnog povjerenstva

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine

- utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

- svečana prisega članova Županijske skupštine

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine.

 

Sukladno članku 129. stavku 1. i 3. Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 20/09, 6/13, 14/13, 17/13, 23/16) propisano je kako predstavnici udruga građana, građani i predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu pratiti rad Skupštine, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Ukoliko je broj osoba koje prate rad Skupštine veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Skupštine određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Skupštine.