Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Projekt Adri.SmArtFish – Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHery of the Adriatic coasts, in a context of sustainability

Adri.SmArtFish rgb erdf

Projekt Adri.SmArtFishValorisation of SMall – scale ARTisanal FISHery of the Adriatic coasts, in a context of sustainability je projekt koji se financira iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine, a završetak projekta očekuje se 30. lipnja 2021. godine.

Opći cilj projekta je ojačati ulogu malog priobalnog ribolova na području GSA 17 i to u skoroj budućnosti potičući inovacije unutar konteksta „plavog rasta“ kroz usvajanje pristupa upravljanja temeljenog na ekosustavu.

S obzirom da je Zadarska županija predvodnik ribarstva i marikulture u Hrvatskoj, vrlo je bitno ulagati u razvijanje inovacija ovih sektora, a osobito u mali priobalni ribolov.

Nositelj projekta je Regija Veneto (Venecija). Ostali partneri su: Sveučilište Ca'Foscari (Venecija), Autonomna regija Friuli Venezia Giulia (Trst), Regija Emilia Romagna (Bologna), Regija Marche (Ancona), Istarska županija (Pazin), Primorsko – goranska županija (Rijeka),  Zadarska županija (Zadar), Institut za oceanografiju i ribarstvo (Split) i Ministarstvo poljoprivrede (Zagreb).

Ukupan proračun projekta iznosi 3.254.230,50 EUR-a, a proračun Zadarske županije na projektu 259.995,00 EUR-a, od čega je sufinanciranje ERDF-a (European Regional Development Fund) 85% tog iznosa, odnosno 220.995,75 EUR-a.

Link na službenu stranicu programa Interreg Italija – Hrvatska: https://www.italy-croatia.eu/ .


 

Kod Ošljaka postavljen prvi umjetni riblji greben u Hrvatskoj

18.02.2021.

Projektom „Adri.SmArtFish“ do prvog umjetnog ribljeg grebena u Hrvatskoj

18.9.2020.

Održan drugi sastanak za prenošenje znanja i iskustava u sklopu projekta „ Adri.SmArtFish“

13.12.2019.


Promocija Zadarske županije i projekata iz Programa INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014. -2020. na 13. Međunarodnom ribarskom sajmu - CROFISH u Poreču

26.11.2019.


Održan 2. sastanak Upravnog odbora projekta Adri.SmArtFish

25.10.2019


Održan prvi sastanak za prenošenje znanja i iskustava u sklopu projekta Adri.SmArtFish

30.09.2019.

 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA