Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Projekt PRIZEFISH – Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products

PRIZEFISH rgb erdf

Projekt PRIZEFISHPiloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products financira se iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine, a završetak projekta očekuje se 30. lipnja 2021. godine.

Opći cilj projekta je potaknuti talijanska i hrvatska mala i srednja poduzeća te organizacije proizvođača na veću angažiranost u ribarstvu i komercijalizaciji ribljih proizvoda kako bi se osigurala konkurentnost tih proizvoda, ne samo na domaćem tržištu, već i na međunarodnom. Ovaj cilj se namjerava ostvariti razvojem inovacija ribljih proizvoda sa dodanom vrijednošću uz pomoć eko-oznaka koje ispunjavaju okolišne, ekonomske i društvene zahtjeve.

Nositelj projekta je Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni. Ostali partneri su: Zadarska županija (Zadar), Nacionalno istraživačko vijeće (Rim), ASSAM - Agencija za usluge poljoprivrednog sektora regije Marche (Osimo), CESTHA – istraživački centar za očuvanje staništa (Marina di Ravenna), Srednja škola 'Remo Brindisi' (Lido degli Estensi, Comacchio), Institut za oceanografiju i ribarstvo (Split), Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku – OGS (Sgonico), Ribarska zadruga Omega 3 (Kali), Ribarska zadruga Istra (Poreč), Organizacija proizvođača školjkaša Venetskog mora (Jadransko more) - Venecija, Ministarstvo poljoprivrede (Zagreb), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije (Split) i Regija Emilia Romagna (Bologna).

Ukupan proračun projekta iznosi 3.117.680,00 EUR-a,  od čega je sredstvima ERDF-a sufinancirano 85%, odnosno 2.650.028,00 EUR-a.

Proračun Zadarske županije na projektu ukupno je 349.430,00 EUR-a pri čemu 85% odnosno 297.015,50 EUR-a sufinancira ERDF i 15% odnosno 52.414,50 EUR-a Zadarska županija.

Link na službenu stranicu programa Interreg Italija – Hrvatska: https://www.italy-croatia.eu/


„JOINT CROSS BORDER TRAINING” – Edukativna međugranična radionica - Sastanak prekogranične suradnje Italija- Hrvatska

9.11.2021.


Odgovorno i održivo ribarstvo na Jadranu kroz inovativne tehnologije i jadranske riblje proizvode - projekt PRIZEFISH

6.08.2021.

 

Upravljanje ekoinovativnim lancima opskrbe u ribarstvu kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda

30.09.2020.

 


Projekt PRIZEFISH - “Upravljanje eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda”

 


PRIZEFISH “Upravljanje eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda”

24.04.2020.

Promocija Zadarske županije i projekata iz Programa INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014. -2020. na 13. Međunarodnom ribarskom sajmu - CROFISH u Poreču

26.11.2019.

 

PRIZEFISH - Piloting of eco - innovative fishery supply - chains to market added - value Adriatic fish products
26.09.2019.

 

Održan je prvi radni sastanak hrvatskih projektnih partnera na projektu – PRIZEFISH - Piloting of eco - innovative fishery supply - chains to market added - value Adriatic  fish  products

04.07.2019.

 

Održan “Kick-Off” sastanak u Ravenni u okviru projekta PRIZEFISH

24.05.2019.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA