Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije

kultura putevima

Zadarska županija je 2016. godine na otvoreni poziv iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ prijavila projektni prijedlog „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije“. Projekt je prijavljen na grupu aktivnosti A – priprema dokumentacije u sklopu natječaja Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Prijavitelj i nositelj projekta je Zadarska županija, a suprijavitelji su Grad Benkovac, Grad Pag, Grad Nin, Zavičajni muzej Benkovac.

Glavni cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Zadarske županije valorizacijom kulturne baštine i njenom integracijom sa kulturno-turističkom ponudom destinacije u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te rasta zaposlenosti.

Projektni prijedlog se temelji nadogradnji rezultata prekograničnog strateškog projekta HERA -održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom (Sustainable tourism management of Adriatic HERitage) financiran iz IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013, veže se uz Mjeru 3.1.2. Održivo korištenje i učinkovito upravljanje kulturnom baštinom Zadarske županije i doprinosi ostvarenju CILJ-a 3. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Zadarske županije Županijske razvojne strategije do 2020.

Projekt obuhvaća pripremu dokumentacije za obnovu i uređenje pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara, razvoj sustava interpretacije i valorizacije kulturne baštine, izradu programa kulturnih događanja, promociju i jačanje poduzetništva kao i upravljanje, promociju kulturne rute.

Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine naziva „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa“ provoditi će se na području Zadarske županije, integrirajući kulturno – turističku ponudu priobalnih destinacija sa ponudom ruralnih područja stvarajući jedinstven kulturno turistički proizvod sa strateškim ciljem produženja boravka kulturnih turista na prostoru Zadarske županije te s ciljem kreiranja turističkog iskustva koji će osigurati porast potrošnje i kreiranje zadovoljavajućeg pozitivnog imidža destinacije. U njegovu provedbu i promociju programa  na tržištu biti će uključena TZ Zadarske županije koja će u suradnji sa TZ grada Benkovca, TZ grada Nina i TZ grada Paga promovirati kulturnu rutu i koordinirati organizaciju kulturnih programa koji će se definirati Integriranim programom.

Provedba projekta započela je 1. listopada 2018. godine i traje do kraja 2019. godine. Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosi 5.230.860,80 HRK prihvatljivih troškova. Stopa financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj je 72% i iznosi 3.754.705,90 HRK.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA