Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Zbirna lista kandidata na izborima za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i za predstavnike nacionalnih manjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA